Karriär

De synade 48 miljoner videomöten – distansarbete minskar inte engagemang

Foto: Pexels
Foto: Pexels

En undersökning om videomöten från pandemins start till förra året gav oväntat resultat – engagemang och kontakter mellan kolleger ökade vid distansjobb. Men de som inte deltog blev oftare av med sina jobb.

Publicerad

Pandemin gav distansarbetet en rejäl skjuts och under det påtvingade hemarbetet fick de flesta se att det fungerar bättre än många kanske hade trott. Produktivitet tycks exempelvis öka. Men det har fortsatt funnits en stor oro för att de spontana mötena och samarbeten mellan medarbetare ska minska.

När Andrew Brodsky, lektor vid School of bussines vid UT Texas, University of Texas at Austin, och Mike Tolliver, produktchef Vyopta, ett företag som producerar mjukvara för bland annat online-kommunikation, satte igång med sin studie så gjorde de det med antagandet att oron var befogad – att kontakter och engagemang mellan kolleger skulle ha tagit stryk.

När de nu presenterar sina resultat i en artikel i Harvard Business Review (HBR) så menar de själva att deras egen tes var fel.

Undersökte 48 miljoner möten

Undersökningen gjordes genom att samla in metadata från samtliga onlinemöten på tio stora amerikanska företag under samma sex vårveckor under 2020, 2021 och 2022. När de granskade datan från de totalt 48 miljoner mötena kunde de se flera tydliga förändringar som skett från den första påtvingade distansperioden 2020 till våren 2022:

Mötena blev fler och kortare. Antalet möten med bara två deltagare blev betydligt fler samtidigt som just två personers-möten blev mer spontana. En annan sak de såg var att de som blivit uppsagda under den studerade perioden generellt hade deltagit i färre möten.

De två artikelskribenterna tolkar resultaten som att medarbetarnas kontaktytor med varandra – tvärtemot deras förväntningar – ökat när de jobbat på distans. ”Åtminstone när det gäller möten, då blir deras engagemang med kollegor större”, skriver de.

Men samtidigt pekar de på den möjliga svagheten i studien – att det enbart är just möten de har kunnat mäta, inte vad som sker utanför mötena.

Forskare: Svårt mäta sociala samspel

Just den aspekten lyfter även Göteborgsbaserade forskaren Aleksandre Asatiani fram.

Aleksandre Asatiani är docent och forskare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Han studerade företags distansarbete redan före 2020 och har sedan pandemin fått se sitt forskningsfält explodera av aktivitet.

– Det som generellt förvånat mig är att det har fungerat så bra. För våren 2020 när alla tvingades in i detta så vara det mycket rädsla och oro, säger han.

Aleksandre Asatiani, forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet
Aleksandre Asatiani, forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet

Just frågan om hur samarbete och de sociala kontakterna mellan medarbetare ska fungera är dock en knäckfråga menar Asatiani. Han anser att den studie som HBR-skribenterna gjort är gedigen och välgjord. Samtidigt menar han att det är viktigt att skilja på professionella interaktioner, så som möten, och de mer personliga kontakterna mellan medarbetare. Om de sistnämnda säger studien ingenting, påpekar han.

– Man kan samla in data för den här typen av möten men att mäta ”social bonding” mellan anställda på ett företag, det är betydligt svårare, säger Aleksandre Asatiani.

Risk att tappa band till företaget och kollegerna

Det finns studier, berättar han, som visar att de mer personliga kontakterna inte spelar så stor roll i vissa branscher. Om det är enklare uppgifter som främst behöver koordineras och delas ut kan det tvärtom vara en fördel och bli mer effektivt att ha digitala möten där det sociala inte får plats.

På företag som jobbar med kreativ inovation och där det krävs ett mer komplext samarbete mellan medarbetare så är det sociala desto viktigare, menar han. En avsaknad av social kontakter kan dessutom göra att medarbetare inte utvecklar, eller på sikt förlorar, sina känslomässiga band och därmed lojaliteten till företaget.

– I det fallet kanske man är lika effektiv med sina egna uppgifter men man blir mindre benägen att hjälpa kolleger och kanske har lättare för att irritera sig på vissa delar av sitt arbete, säger Aleksandre Asatiani.

Han tips är därför att se till att distansarbetare får chansen att träffa sina kollegor i verkligheten då och då får att återskapa de mer personliga banden både till varandra och företaget. Något som enligt Aleksandre Asatiani kan vara extra viktigt för svenska företag att tänka på.

– Det här är en mer anekdotisk upplevelse för min del, men jag upplever att den mindre hierarkiska svenska arbetskulturen gör att möten som sker på kontoren innefattar mer av det här sociala relationsskapandet. Det är en positiv sak. Men det är en fördel som går förlorad om alla möten blir digitala.

Så förändrades de digitala mötena

Flera förändringar skedde under den tid (2020 till 2022) som digitala möten på tio amerikanska företag studerades.

• Mötena blev fler (60 procent).

• Mötena blev ortare (från i snitt 43 till 33 minuter).

• Möten med två deltagare ökade (från 17 till 42 procent) .

• Två persons-mötena blev mer spontana (från 17 procent utan schemaläggning till 66 procent)

• De personer som blivit uppsagda eller lämnade företagen under de här åren hade deltagit i 67 procent färre möten än snittet på de tio företagen.

Källa: Harvars Business Review