Karriär

Ständiga konflikter på jobbet? Så hanterar du en bråkstake i gruppen

Tvingas du jobba med en person som ständigt drar igång konflikter? Här är några sätt att förbättra situationen.

Publicerad

Konflikter i ett team behöver inte vara dåligt. Oenighet kan leda till bättre resultat. Men så finns det svåra och långvariga konflikter som stjäl både tid, energi och vänder medarbetare mot varandra. 

Ofta drivs destruktiva konflikter av personer som skapar dem i eget intresse, eller för att få uppmärksamhet, genom att exempelvis ständigt leta fel, skicka ilskna mejl med kopia till högre chefer, intrigera eller sprida negativa rykten om företaget.

I många sammanhang kan vi ignorera personer med negativt beteende, men tvingas vi jobba med dem är det svårare. Amanda Ripley, författare till boken ”High conflict:  Why we get trapped – and how we can get out”, skriver i Harvard Business Review om några sätt att minska dessa konfliktskapares negativa påverkan.

Identifiera konfliktskapare snabbt

Enskilda medarbetare kan kritisera och ha invändningar utan att vara svåra konfliktskapare. Här handlar det snarare om ett återkommande mönster med extremt beteende, felsökande, snabba anklagelser och skuldbeläggande. När du väl identifierat sådana personer bör du motstå frestelsen att svartmåla dem inför andra. Det skapar ett vi mot dem-tänkande som i sin tur driver på konflikter.

Lär känna dem

En person är ofta inte 100 procent konfliktorienterad. Försök att lyssna in om det finns något att bygga en bättre relation på. Kanske går det att identifiera någon gemensam värdering, exempelvis vikten av respekt, och enas om beteenden som gynnar detta. Det kan också underlätta att kanalisera negativ energi till något produktivt genom att fatta gemensamma beslut och jobba mot ett mål som båda är engagerade i. 

Sätt gränser

Det bästa försvaret är att skapa en företagskultur där bra och produktiva konflikter får utrymme, det vill säga frågor får ställas och invändningar uppmuntras, men alla ska bete sig schysst. Goda konflikter kräver dock gränser och regler som alla kan vara överens om. När alla är medvetna om förhållningssätten blir det svåra att bryta mot dem. 

Bra konfliktkultur

En bra konfliktkultur innebär exempelvis att prata direkt med en person om problem uppstår. Kommunicera inte genom mejl eller lös konflikter över en chatt. Ställ nyfikna frågor och lyssna på motparten. Det kan också underlätta att förbereda lösningar på ett problem. Ett annat tips är att hitta en pålitlig medlare som kan underlätta svåra samtal när det behövs. Lyft även fram bra beteende och exempel på produktiva konflikter. Viktigt är förstås också att avstå från all typ av skvaller och anonyma attacker.