KARRIÄR

”Många berättelser handlar om chefer”

Linda Rydén är en av kvinnorna bakom teknikbranschens upprop #teknisktfel, och arbetar till vardags som civilingenjör i Göteborg. Foto: Sören Håkanlind
Linda Rydén är en av kvinnorna bakom teknikbranschens upprop #teknisktfel, och arbetar till vardags som civilingenjör i Göteborg. Foto: Sören Håkanlind
Johanna Mannung.Foto: Jörgen Appelgren
Johanna Mannung.Foto: Jörgen Appelgren

Gruppen bakom #teknisktfel tar nästa steg – och riktar uppmärksamheten mot chefens roll vid sexuella trakasserier och övergrepp.

Publicerad Uppdaterad

I slutet av november kom uppropet #teknisktfel, som över 1 930 kvinnor i teknikbranschen hittills har skrivit under. Uppropet var ett av flera under hösten från olika branscher, och fick bred uppmärksamhet.

Nu går kvinnorna bakom #teknisktfel vidare genom att sätta chefskapet i centrum för diskussionen om sexuella trakasserier och övergrepp i yrkeslivet inom teknikbranschen. De har samlat ihop ett stort antal berättelser som nu publiceras i Ny Teknik, och skriver själva på debattplats.

Uppropet fick in flera hundra berättelser från kvinnor från alla typer av teknikområden. I många historier är chefen i centrum. De har inte tagit sitt ansvar för att hantera situationer – men i flera fall är chefen också förövaren.

– En mycket stor del av berättelserna handlar om chefer, det visar på ganska många delar av problemet. Det är chefer som ska utreda sexuella trakasserier, så ser rutinen ofta ut på arbetsplatser. Men när sexuella trakasserier är så integrerade i organisationen är det svårt att få kvinnor att slå larm, säger Johanna Mannung.

Hon är en av dem står bakom uppropet, och var den som var ansiktet utåt när #teknisktfel publicerades i november. I gruppen finns bland andra också initiativtagaren Linda Rydén.

– Problemet är om en kvinna blir utsatt och inte har förtroende för sin chef. Man blir blottlagd, det går inte att lita på att man har samma förutsättningar som tidigare om man berättar, säger Linda Rydén.

I berättelserna finns de stora teknikföretagen representerade, de stora byggbolagen, fordonsföretagen, industribolagen, de snabbväxande internationella it-företagen, konsultföretag, små teknikföretag, lärosäten.

– Ju större ett företag är, desto större chans att det finns med bland berättelserna. Sedan kan det vara väldigt stor skillnad mellan olika företag i samma bransch, säger Johanna Mannung.

Initiativtagarna bakom #teknisktfel ställer nu krav på flera åtgärder av branschen. En är att det blir möjlig med anonym anmälan av övergrepp. En annan att det görs en stor satsning på utbildning av chefer om det ansvar som finns enligt diskrimineringslagen.

– Många chefer är omedvetna om sitt ansvar. Om man får kännedom om sexuella trakasserier finns ett väldigt starkt ansvar att utreda det. Men i berättelserna ser vi att många chefer hanterar det som vilket annat interpersonellt problem som helst, säger Johanna Mannung.

Det behövs ett annat ledarskap i teknikbranschen, menar de.

– Ett modernt ledarskap handlar om mer än teknisk kompetens. Det behövs ledare som även sätter människan i fokus. Det är möjligt att vara en god teknisk ledare utan att vara expert på tekniken, säger Linda Rydén.

Efter alla #metoo-upprop i Sverige verkade många organisationer vara förvånade över mängden berättelser, eftersom antalet konkreta ärenden var få. Här kommer chefens ansvar in igen, menar gruppen bakom #teknisktfel – att chefer inte har identifierat situationer som ”ärenden”.

– Det är väldigt påtagligt i berättelserna. En chef kan få ett ärende, men har inte hanterat det som ett sådant, har inte förstått, säger Johanna Mannung.

Tiden efter uppropets första publicering har varit ”ganska turbulent”, på ett positivt sätt, säger de.

– Vi var nog oförberedda på hur mycket uppmärksamhet det skulle bli. Vi stod med hundratals berättelser men kunde bara lyfta fram en liten andel. Hade vi vetat hur stort gensvaret skulle bli hade vi planerat för hur alla berättelser skulle höras. Nu tittar vi på hur vi ska kunna lyfta dem, på ett respektfullt sätt, säger Johanna Mannung.

Till vardags är Johanna Mannung civilingenjör och säkerhetsarkitekt på Polismyndighetens it-avdelning. Linda Rydén är civilingenjör och arbetar på Volvo Group Trucks Technology i Göteborg.

– Sverige är i framkant när det gäller teknik, vi borde kunna vara i framkant när det gäller jämställda företag också. Då kan svenska teknikföretag dra nytta av kapaciteten hos hela befolkningen, säger Linda Rydén.

Över 1 930 personer har skrivit under uppropet

Uppropet #teknisktfel publicerades den 20 november i Dagens Nyheter. Antalet som skriver under ökar hela tiden, och har kommit upp i över 1 930 kvinnor.

I uppropet skriver gruppen:

”För 100 år sedan tog Vera Sandberg examen och blev Sveriges första kvinnliga ingenjör. Ännu i dag är teknikbranschen starkt mansdominerad. De berättelser vi fått in visar att en del av förklaringen står att finna i en sexistisk kultur. Kulturen går att förändra. När alla inom teknikbranschen slutar acceptera, och istället börjar uppmärksamma vad som är fel kan problemet lösas. Det duger inte att vänta 100 år till.”