Karriär

Lund i topp bland civilingenjörer

Det är populärt att bli ingenjör. Och Lunds universitet är populärast att plugga på.

Publicerad

Antagningssiffrorna till höstterminens universitetsutbildningar har just blivit klara. De visar att ingenjörsutbildningarna står sig bra i konkurrensen med andra yrkesval.

Civilingenjörsprogrammen är den utbildning som näst flest studenter, 12 226 stycken, har sökt till. Det är bara övrig kandidatexamen som slår de siffrorna med sina 31 400 sökande. 

I Högskoleverkets statistik är söktryck definierat som kvoten av antalet sökande och antalet antagna. Söktrycket till ingenjörsprogrammen är fortsatt högt, även om de ligger en bra bit efter utbildningarna till dietist, barnmorska, arkitekt, konstnär eller jurist.

Särskilt civilingenjörsprogrammen får en relativt hög kvot, 1,5, eftersom det är många av de 12 226 sökanden som inte kommer in. Högskoleingenjörsprogrammen har en betydligt lägre kvot, 1,1.

Men det är högskoleingenjörerna som har den ljusaste arbetsmarknaden.

- Det beror på att det är gigantiska pensionsavgångar. Framför allt är det gymnasieingenjörer som går i pension. Det genererar ett ersättningsbehov av högskoleingenjörer, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.

Ungefär 4 000 högskoleingenjörer färdigutbildas varje år, men de kommer inte att kunna täppa till alla luckor. Omkring 2 000 ytterligare per år behövs på arbetsmarknaden, enligt Torbjörn Lindqvist.

Bland de blivande civilingenjörerna är det Lunds universitet som är mest populärt att studera hos. Lärosätet fick 2,0 i söktryck, tätt följt av Chalmers och KTH på 1,9. Bland högskoleingenjörerna är det Högskolan i Kristianstad som ligger i topp på 1,9.