Karriär

Ingenjörer – tänk utanför boxen

Fler kreativa personer som har förmåga att tänka nytt ”utanför boxen”. Det är den viktigaste faktorn för att svenska företag ska få fram fler innovationer.

Publicerad Uppdaterad

Det visar en undersökning från industrijätten General Electric där 1000 höga chefer i företag i tolv länder svarat på frågor om innovationskraft.

De svenska cheferna efterlyser också bättre tillgång till tekniska experter och bättre samarbete med universitet för att få fart på innovationerna.

Just samarbeten, både med universitet och med andra företag, kommer att vara den viktigaste drivkraften för innovation de kommande tio åren. En annan viktig källa till nya produkter och tjänster är också små och medelstora företag. 

Bara 19 procent av de tillfrågade cheferna tror att det är storföretagen som kommer att vara ledande inom innovation de närmaste tio åren.

USA, följt av Tyskland, Japan och Kina ses av de intervjuade cheferna som de mest innovativa länderna. Sverige hamnar på sjunde plats, tätt följt av Storbritannien och Israel.

Länk till undersökningen