Karriär

Ingenjörer bryter socialt arv

En utbildning till ingenjör är ett bra sätt att bryta det sociala arvet, menar Ingenjörshögskolan i danska Århus. Studenter med arbetarbakgrund klarar sig lika bra som studenter från akademikerhem.

Publicerad

Ingenjörshögskolan vid Århus universitet (IHA) har undersökt om det finns samband mellan studenternas bakgrund, deras studieresultat och hur det går i arbetslivet.

Man har följt 575 studenter som började läsa på ingenjörshögskolan 1997, och sedan följt hur det har gått för dem tio år senare. På IHA utbildas främst diplomingenjörer, som är en kortare ingenjörsutbildning i Danmark på 3,5 år.

Av studenterna kom ungefär hälften från hem där föräldrarna hade enbart grundskola eller någon form av praktisk yrkesutbildning. Slutsatsen i kartläggningen är att studenterna klarade sig lika bra, oavsett vilken familjebakgrund de kom från.

* Av de 575 studenterna på Ingenjörshögskolan i Århus var det 65 procent som fullföljde ingenjörsutbildningen, och nära 90 procent som tio år senare hade någon slags universitetsexamen.

* Av dem som blev ingenjörer var det små skillnader mellan vilken bakgrund de hade. Cirka 65 procent av de studenter vars föräldrar hade enbart grundskoleutbildning klarade ingenjörsexamen - och samma andel gäller för dem vars föräldrar hade en akademisk examen.

* Nära 60 procent av de studenter vars föräldrar hade en praktisk yrkesutbildning hade tio år efter examen en inkomst på över 350 000 danska kronor. Likadant såg det ut för studenter vars föräldrar hade akademisk examen - nära 60 procent låg på en årsinkomst på över 350 000 kronor.

-Smedens son arbetar på samma kunskapsnivå som läkarens dotter, och tjänar lika mycket, skriver Conni Simonsen, direktör på Ingenjörshögskolan, i en kommentar till undersökningen.

Utbildningen i Århus rekryterar en relativt stor andel studenter från en studieovan bakgrund, cirka hälften. Det är mer än på Danmark Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn där främst civilingenjörer utbildas, den längre ingenjörsutbildningen i Danmark. Där rekryteras cirka en tredjedel av studenterna från en studieovan bakgrund.

Kartläggningen visar att ingenjörsutbildningen och ingenjörsyrket är en väg till att bryta det sociala arvet, enligt IHA .

-Det är inte intressant i sig själv att vi lockar många studenter som kommer från icke-akademiska hem. Det intressanta är om de bär med sig det här brutna mönstret ut på arbetsmarknaden och på det sättet bidrar till att skapa social rörlighet i samhället, skriver Conni Simonsen.