Karriär

Här vill studenterna bli ingenjörer

Från att ha varit ett utbildningsval i dalande har plötsligt intresset för ingenjörsutbildningar ökat kraftigt i Tyskland.

Publicerad

Enligt den tyska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån skrev 61500 studenter in sig på ingenjörsutbildningarna i Tyskland läsåret 2007/2008. Det är en ökning med knappt 9 procent jämfört med året innan.

27700 av dem började sin utbildning som maskiningenjörer, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Under en följd av år har Tyskland, liksom Sverige och många andra västländer, upplevt ett vikande intresse för ingenjörsutbildningar bland ungdomar.