Karriär

Fel bättre skola än rätt

Erfarenheter man får av misstag varar längre än sådana som ges av framgång. Något som är viktigt speciellt för flygindustrin.

Publicerad

(Uppdaterad) Forskaren Vinit Desai vid University of Colorado Denver Business School har särskilt undersökt företag och organisationer som arbetar med att skjuta upp satelliter, raketer och rymdfärjor - verksamheter där misstag är svåra att dölja.

Hans slutsats är att lärdomar man drar av framgång sällan är tydliga, och de är kortvariga. Erfarenheter från misstag består under lång tid.

Som exempel nämner han olyckan med rymdfärjan Columbia 2002. Den föregicks av en incident när rymdfärjan Atlantis gjorde en resa. En bit fruset isoleringsskum lossnade vid start och träffade Atlantis, men inget onormalt inträffade under resten av Atlantis uppdrag.

När Columbia startade hände samma sak men med förödande konsekvenser vid landningen. Sju astronauter omkom vid olyckan.

Efter ett långvarigt flygförbud för rymdfärjorna ändrade man på rutinerna på 29 punkter för att förhindra framtida olyckor.

Vinit Desai rekommenderar naturligtvis inte att man måste råka ut för svåra olyckor för att lära sig. Det gäller att lära sig av även smärre incidenter, sådant som höll på att bli fel, men där misstaget upptäcktes i tid.

Han anser att den viktigaste slutsatsen av studien är att man inte ska bortse från misstag och straffa de ansvariga, utan se misstagen som en ovärderlig tillgång i förbättringsarbetet. Han uppmanar till öppenhet och spridning av erfarenheterna så att fler kan lära av misstag som någon redan begått.