Karriär

Egenskaperna en bra ledare bör ha under kriser

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

I kristider är ledarskap viktigt för att skapa trygghet, minska oro och för att lyfta fram det bästa hos människor. Här är fyra ledaregenskaper som värderas högt. 

Publicerad

Människor har ofta stor tilltro till sina ledare i kristider. Det visar Gallupundersökningar som analyserat oro och förtroende i samband med stora samhällskriser, däribland nuvarande pandemi, skriver Forbes. Följande drag kännetecknar ett bra ledarskap under coronakrisen: 

Förutsägbarhet 

Det är en självklarhet att ledare bör ha integritet och inge förtroende, men i svåra tider är även förutsägbart beteende betydelsefullt. Under en pågående samhällskris, där händelser ligger bortom enskilda personers kontroll, vill människor kunna lita på att deras ledare åtminstone kan kontrollera sig själva och göra rätt saker. Chefer som är inkonsekventa, uppvisar brist på självbehärskning eller inte är handlingskraftiga ökar oron. 

Medkänsla 

Om medarbetare känner oro inför framtiden är det viktigt att ledare tar dessa känslor på allvar. Upplever anställda att chefen inte bryr sig om dem kan engagemanget för jobbet påverkas. Dessutom minskar viljan att göra det lilla extra för företaget i tider då det kanske behövs som mest. Att vara lyhörd för känslor kan vara obekvämt, men empati är kärnan i gott ledarskap. 

Stabilitet 

När framtiden känns oviss är tydliga direktiv viktiga för att kunna prioritera arbetsuppgifter och undvika att bli överhopad. Dessutom ökar behovet av information. Om inte medarbetarna förstår hur ledare tänker och agerar finns en risk att ryktesspridning tar fart. När planer och framgångar kommuniceras är det även viktigt att medarbetare upplever att det finns ett högre mål för det dagliga jobbet.

Optimism 

Hoppfulla anställda är mer kreativa och motståndskraftiga. Därför är det viktigt att ledare förmedlar hopp om att mål och visioner är genomförbara. Att vara optimistisk är inte samma sak som att äppelkäckt förneka en tuff verklighet. Snarare handlar det om att hantera en jobbig situation samtidigt som känslan att det går att ta sig igenom svårigheter stärks.