Karriär

Det stressar oss mest på jobbet

Krånglande teknik är en tydlig stressfaktor på jobbet. Foto: Colourbox
Krånglande teknik är en tydlig stressfaktor på jobbet. Foto: Colourbox

Hälften av de kontorsanställda känner sig stressade på jobbet. Det är inte kollegers störande prat och mobilsignaler som är värst.

Publicerad

Kontorsanställda är mer stressade än genomsnittet. Nästan hälften av de tillfrågade, 46 procent, uppger att de känner sig ganska eller mycket stressade i sin arbetssituation. Kvinnor är något mer stressade än män, 48 respektive 44 procent. Den värsta stressfaktorn är för stor arbetsbörda. Det visar Kontorsbarometern, som görs av och till av Vasakronan.

Näst värsta stressfaktorn är störande kolleger. På tredje plats kommer teknikstress i form av opålitlig teknisk utrustning.

– För att dämpa stressen behöver man jobba med både den fysiska miljön, ledarskapet och tekniken. Det handlar mycket om hur man utformar allt från enskilda arbetsplatser, samtalsrum och telefonhytter till hur man använder sig av akustik, belysning och färger. Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har till varandra. Är det till exempel alltid okej att störa en kollega som sitter vid sitt skrivbord och jobbar eller bör man boka möte? Med rätt utformning och ganska enkla överenskommelser kan kontoret påverka arbetsinsatsen positivt och förbättra både arbetsglädje och hälsa, säger Cecilia Söderström, hr-chef på Vasakronan, i ett pressmeddelande.

Drygt 2 000 kontorsanställda har svarat på frågorna i enkäten.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook

Största stressfaktorerna

 • För stor arbetsbörda 42 procent
 • Kolleger som stör när jag arbetar vid mitt skrivbord 34 procent
 • Opålitlig teknisk utrustning (till exempel skrivare, konferenstelefoner) 30 procent
 • Den allmänna ljudnivån på kontoret 28 procent
 • Brist på platser där man kan jobba i lugn och ro 24 procent
 • Brist på platser där man ostört kan tala i telefon 21 procent
 • Svårt att få tag på kolleger för hjälp eller avstämningar etcetera 21 procent
 • Bristfällig internetuppkoppling 19 procent
 • Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning 19 procent
 • Mobiltelefonsignaler 16 procent
 • Dålig mobiltäckning 11 procent
 • Disk som står framme 10 procent
 • Andras stökiga skrivbord 6 procent