Karriär

De populäraste utbildningarna

Industriell ekonomi och datateknik. När teknikstudenterna får välja hamnar dessa utbildningar i topp inför höstterminen 2013. Samtidigt är det för få som vill bli lärare i kemi.

Publicerad

Intresset att bli ingenjör är fortsatt högt. Det visar en rundringning till Chalmers, KTH och LTH.

På KTH är intresset för civilingenjörsutbildningarna nästan identiskt jämfört med höstterminen 2012.

– Det skiljer bara på några få personer, säger Lars Göran Nilsson, utredare på KTH:s planerings- och utredningsavdelning.

De populäraste femåriga utbildningarna på KTH är, förutom arkitektutbildningen, industriell ekonomi och datateknik. Samtidigt ökade söktrycket på de treåriga utbildningarna med ungefär tio procent jämfört med förra höstterminen.

Men även om söktrycket är fortsatt högt på KTH finns det variationer i söktrycket.

– Civilingenjör lärare och teknisk kemi har fler sökande än antal platser men intresset är mindre här. På lärarutbildningen är det också väldigt få som väljer inriktningen kemi. Jag vet att det ser risigt ut även på andra håll och det kan leda till att det kommer att saknas kemilärare framöver, säger Lars Göran Nilsson.

På Chalmers börjar 2 754 nya studenter på grundprogrammen efter andra urvalet. Antal förstahandssökande ökade med 22 procent jämfört med hösten 2012. De mest sökta programmen är arkitektur och teknik, arkitektutbildningen, teknisk design, industriell ekonomi, och designingenjör. Även programmen tekniskt basår, sjökapten och fartygsbefäl klass VII ligger högt i söktryck.

– Eftersom antalet 19-åringar minskar är vi glada för det höga söktrycket. Sedan är det inga överraskningar vad gäller vilka utbildningar som är populära, säger Bengt Levinsson, enhetschef på Chalmers.

På LTH kan man se ett något ökat söktryck till civilingenjörsutbildningarna inför hösterminen. Inriktningen industriell ekonomi har högst söktryck med 6,4 förstahandssökande per plats. På andra plats kommer maskinteknik – teknisk design med 3,6 förstahandssökande per plats.

– Söktrycket till högskoleingenjörsutbildningarna är i stort detsamma som inför höstterminen 2012. Högst söktryck är det till byggteknik med arkitektur med 1,8 förstahandssökande per plats, säger Camilla Hedberg, chef för utbildningsavdelningen på LTH.

Samtidigt ökar andelen förstahandsökande på civilingenjörsutbildningarna i kemiteknik och teknisk matematik med nästan 40 procent.