Karriär

Chefer tyngs av möten

Långt ifrån alla chefer upplever att jobbmötena är effektiva. Foto: Colourbox
Långt ifrån alla chefer upplever att jobbmötena är effektiva. Foto: Colourbox

Möten, möten, möten. Det är en del av chefers vardag. Men många tycker att flera möten är ineffektiva.

Publicerad

Möten upptar stora delar av chefens tid. Men hur många möten hinner chefen med på en dag? Och hur många var egentligen bra?

När tidningen Chef bad läsarna tycka till var det många som svarade. Under två dagar fick Chef 1 357 svar på en webbenkät om möten.

Enkäten visade att 25 procent av cheferna hade fler än elva möten per vecka. Hela 38 procent har 6 till 10 möten medan 37 procent har 1 till 5 möten.

Fyra av tio svarande tyckte att de hade för många möten medan majoriteten, 54 procent ansåg att det var lagom många.

Hälften av deltagarna i enkäten svarade att sammankomsterna de gick på under arbetsdagen var meningsfulla medan 46 procent ansåg att de var effektiva ibland.

Fakta om Chefs undersökning:

  • 1 357 chefer deltog i tidningens undersökning. 72 procent arbetar inom privat näringsliv, 17 procent inom offentlig sektor, 3 procent inom ideell sektor och 8 procent är egna företagare. Majoriteten, 64 procent, är chefer på lednings- eller stabsnivå.
  • 60 procent av de som svarade var män, 40 procent kvinnor. 40 procent var mellan 41 och 50 år, 35 procent var mellan 51 och 60 år. Undersökningen genomfördes med hjälp av webbverktyget Surveymonkey och gjordes i mars 2014.