RYMDEN

Astronomernas unika upptäckt: Sex planeter i rytmisk dans

Den här bilden från den amerikanska rymdmyndigheten Nasa visar en konstnärs illustration av Tess-teleskopet.

Astronomer har upptäckt sex planeter som i en rytmisk dans kretsar runt en stjärna 100 ljusår från jorden, rapporterar CNN.

Publicerad

Det sällsynta fyndet kan ge ledtrådar till hur vårt solsystem bildades.

De sex exoplaneterna kretsar runt en ljus stjärna vid namn HD110067 som liknar vår sol och ligger i stjärnbilden Berenikes hår, 100 ljusår från oss. Planeterna är större än jorden, men mindre än Neptunus och deras omloppsbanor sträcker sig från nio till 54 dagar.

Det unika med fyndet är att alla sex planeter rör sig i vad astronomer liknar vid en "perfekt synkroniserad symfoni" eller "rytmisk dans". Man har nämligen sett mönster i hur planeterna, som i studien benämns med bokstäver från B till G, cirkulerar runt stjärnan och utövar sin gravitationskraft på varandra.

Klarat sig orört

Forskarna fann att när planet B närmast stjärnan fullbordat sex varv i sin omloppsbana hade den yttersta planeten G gjort ett varv. När planet C cirkulerat tre varv hade planet D gjort två. Och när planet E slutfört fyra varv hade planet F gjort tre. En rytm som skapar en slags kedja där alla sex planeter med vissa mellanrum ligger i linje.

Det som också är ovanligt är att planetsystemet i princip har klarat sig orört sedan det bildades för mer än en miljard år sedan. I de flesta planetsystem är de ursprungliga rytmiska omloppsbanorna inte bevarade – forskarna uppskattar att detta bara gäller i 1 procent av fallen.

Astronomerna vill nu fortsätta studera stjärnan HD110067 och dess planeter i detalj med förhoppningen att det ska ge ledtrådar till hur planetsystem, likt vårt eget solsystem, bildas och utvecklas.

Två satelliter

Observationerna har gjorts under mer än tre års tid med hjälp av två satelliter, Nasas Tess och Europeiska rymdorganisationens Cheops och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Ingen av de upptäckta planeterna befinner sig inom stjärnans så kallade beboeliga zon, det vill säga på ett avstånd som gör det möjligt för liv att existera. Som gasplaneter tros de ha kärnor av sten, metall eller is, omslutna av tjocka lager väte, men fler observationer krävs för att svara på vad som finns i deras atmosfärer, enligt forskarna.

FAKTA

Exoplaneter

En exoplanet är en planet som kretsar runt en annan stjärna än vår egen sol. Ordet är en förkortning av uttrycket extrasolär planet.

De första exoplaneterna upptäcktes på 1990-talet. I början rörde det sig om gasjättar av Jupiters typ som låg i nära omloppsbana runt sina stjärnor. Men med tiden har det upptäckts fler och fler jordliknande planeter som ligger inom den så kallade beboeliga zonen, det vill säga på ett avstånd från sina stjärnor som gör det möjligt för liv att existera.

I dagsläget känner astronomerna till över 5 000 exoplaneter. Alla ligger mycket långt från jorden. Med dagens teknik skulle det ta tusentals år för en rymdsond att nå fram till dem.

Källa: Rymdstyrelsen