Färre tjänstemän vill vara med i facket − men ingenjörerna går mot strömmen

2019-08-19 09:59  

Intresset för att vara med i ett fackförbund har börjat dala bland tjänstemän under de senaste två åren, visar en rapport. Sveriges Ingenjörer ser dock ingen avmattning i antalet medlemmar.

Under drygt ett decennium har den fackliga anslutningen bland Sveriges löntagare minskat med tio procentenheter. Totalt är nu 67 procent med i något fackförbund.

 − Det dramatiska under perioden är att klyftan mellan arbetare och tjänstemän har ökat. En konsekvens kan bli ändrade styrkeförhållandena i avtalsförhandlingar, och minskar organisationsgraden totalt sett blir facket svagare och kan uträtta mindre, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Han är författare till rapporten som beskriver fackförbundens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

För LO-förbunden har kräftgången varit oavbruten sedan avgifterna höjdes till a-kassan i januari 2007, medan många tjänstemän efter några års nedgång började återvända till sina fackliga organisationer.

− En förklaring kan vara förmånliga inkomstförsäkringar och lägre a-kasseavgifter jämfört med LO-förbunden, säger Anders Kjellberg.

Men under de senaste två åren tycks intresset för fackmedlemskap bland tjänstemännen återigen svalna. En förklaring kan vara högkonjunkturen.

− Det är lättare att få jobb och risken att bli uppsagd är mindre. Då upplever man kanske att det inte är lika angeläget att vara med i facket, säger Anders Kjellberg.

Medlemmarna ökar hos Sveriges Ingenjörer

Något vikande intresse syns dock inte hos förbundet Sveriges Ingenjörer, där antalet medlemmar har ökat under de senaste fem åren. Men hur stor organisationsgraden är, det vill säga hur stor andel av samtliga yrkesverksamma ingenjörer som är medlemmar, avslöjar inte förbundet. Det beror delvis på att gruppen inte är helt lätt att beräkna.

− Enligt våra analyser ligger andelen stabilt över tid, men vi hoppas förstås kunna rekrytera fler. Men det är också viktigt att behålla och vara relevanta för de medlemmar vi redan har, säger förbundets ordförande Ulrika Lindstrand.

 En trend är att intresset för medlemskap ökar bland nyutexaminerade ingenjörer.

− Det är otroligt roligt eftersom det har varit mycket diskussion om att unga inte är intresserade av att vara med i facket, men vi ser att det här börjar vända. De är också mer införstådda med att det finns förmåner med att jobba på företag med kollektivavtal, inte minst för att trygga sin pension.

”Det här är jätteallvarligt”

Lite svårare har förbundet att nå de ingenjörer som har jobbat några år under rådande högkonjunktur.

− De kanske upplever att de inte behöver så mycket stöd, men eftersom vi även är ett yrkesförbud arbetar vi ju med mycket annat än typiska fackliga frågor och då måste vi ha erbjudanden och förmåner som även tilltalar den här gruppen. Och vi märker att många kommer tillbaka efter några år.

Rapportens framtidsprognos visar att bara drygt hälften av arbetarna och 67 procent av tjänstemännen kommer att vara fackligt anslutna om fem år, förutsatt att intresset fortsätter att sjunka. 

Om organisationsgraden minskar blir det svårare att upprätthålla balansen mellan parterna på arbetsmarknaden, menar Ulrika Lindstrand.

− Det här är jätteallvarligt eftersom det är otroligt viktigt att vi kan säkerställa en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Det är väldigt svårt att göra som individ, man behöver kollektivets kraft och de experter vi har. Men jag har en stark förhoppning att vi ska kunna vända den här trenden, säger hon.

Facklig organisering

Enligt siffror från 2018 är 59 procent av Sveriges arbetare och 72 procent av tjänstemännen med i ett fackförbund. Det kan jämföras med 77 procent för respektive grupp under 2006.

Sedan 2006 har en stor minskning skett bland arbetare inom industrin. Här är nu tjänstemännens organisationsgrad högre än arbetarnas, vilket i rapporten beskrivs som en unik utveckling i den svenska fackliga historien.

Andelen löntagare som är med i ett fackförbund i Sverige är dock fortfarande högst i världen, följt av de övriga nordiska länderna.

Enligt rapporten har antalet yrkesverksammamedlemmar i Sveriges ingenjörer ökat med drygt 30 procent sedan 2006, och samlade 125 000 personer i slutet av 2018. Räknas studenter och pensionärer in är siffran drygt 151 000.

Även Sveriges största fackförbund Unionen, som också organiserar ingenjörer, fick fler medlemmar under 2018. 

Charlotte Delaryd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap