Hållbar industri

”Underleverantörer måste ut i världen”

När Sveriges och EU:s fordonsindustri går knackigt, blir det än värre för underleverantörerna. Lösningen är att hitta nya tillväxtmarknader, hävdar branschorganisationen FKG.

Publicerad

Ända sedan förra sommaren har det gått utför för den svenska fordonsindustrins leverantörer.

Hos Teknikföretagen räknar man med att transportmedelsindustrin minskar produktionen med elva procent i år.

Den vikande efterfrågan i Sverige kompenseras heller inte av ökad ­export. Orsaken är att den europeiska marknaden också krymper. Efterfrågan på personbilar har fallit inom EU fem år i rad, och försäljningen av tunga lastbilar minskar också.

Det drabbar svenska underleverantörer hårt, eftersom 80 procent av den svenska bildelsexporten går till EU.

Många av underleverantörerna är småföretag, med begränsad förmåga att klara nedgången.

I en analys som statliga Fouriertransform låtit göra är beskedet att underleverantörerna måste bredda sin kundbas och börja exportera till tillväxtmarknader.

Dessutom måste leverantörerna bli mer flexibla för att hantera osäkerheten i efterfrågan. Sedan 2008 har deras totala omsättning varierat med 30 procent om året, vilket sägs visa att de är för beroende av sina traditionella kunder i Sverige och EU.

Även branschorganisationen FKG vill se nya exportansträngningar.

– Det har varit för lätt att ta Stenafärjan ner till Tyskland och sälja där. Det är också en stagnerande marknad, i stället borde det stå Indien eller Kina på biljetten, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

Han vill också ha mer stöd från staten och möjlighet för företagen att införa korttidsvecka på samma sätt som i bland annat Tyskland.