Hållbar industri

Tusentals badrum lämnar fabriken i Kalix varje år

Företaget Part i Kalix använder industriella metoder för att tillverka tusentals badrums­moduler varje år. Genom nya investeringar i automation ska kapaciteten fördubblas.

Publicerad

Fabriken är inrymd i en låg, anonym byggnad i utkanten av Kalix. Överallt på gården står inplastade moduler. Omkring 500 badrum väntar på att byggarbetsplatser över hela Norden ska bli redo att ta emot dem.

Badrummen levereras kompletta med kakel och inredning. Det enda som görs på byggarbetsplatsen är att ansluta modulerna till vatten, avlopp och el, samt hänga på en dörr.

I dagsläget producerar Part AB, eller Partab som företaget kal­las i folkmun, mellan 5 000 och 6 000 badrum per år.

Målsättningen är att öka kapaciteten till 10 000 moduler varje år.

Målet ska nås genom att öka den redan höga automationsgraden. De senaste tre åren har företaget satsat 34 miljoner kronor på nya maskiner. En ny kakelmaskin, en robot som fräser ut gjutformar i cellplast och ett höglager som ingår i golvtillverkningen har köpts.

Inuti fabriken hörs ett taktfast dunkande. En maskin stansar högljutt ut kanalstöd för ventilation ur tunnplåt.

Marcus Kangasmaa, 23 år, byter verktyg på en robotarm. Han tycker att det är en fördel att fabriken till stor del är automatiserad.

– Det är jättekul. Jag är i den åldern, jag gillar maskiner, säger han.

En bit därifrån tronar företagets jätteinvestering höglagret. Det är en blåmålad mastodonthylla

i flera våningar där badrums­golven tillverkas på löpande band. I ena änden hälls betong i gjutformar med armering och värmeslingor, sedan åker formarna med hiss upp till en hylla för härdning. När betongen är klar transporteras formen ner igen, vänds automatiskt och dras loss från betongen. Därefter målas golvet och förses med tätskiktskomplettering manuellt.

Höglagret har konstruerats och programmerats av konsulten Peter Forsell.

– Den stora finessen är att det rymmer väldigt mycket på liten yta. Och med automationen går det åt mindre folk, jag tror att man sparar in fyra heltidstjänster, säger han.

Men det har tagit tid att justera in den nya lösningen. Till exempel har det varit problem att få hissen att stanna på exakt rätt position för att kunna hämta golvelementen. Efter fem månader behöver intrimningar fortfarande göras.

– Det brukar ta ett halvår att få i gång nya maskiner, konstaterar Anton Lundholm, vd på Part.

Peter Forsell har även konstruerat fyra andra av fabrikens maskiner, som alla läser direkt från cad-ritningen vilken typ av badrum som ska tillverkas. Därmed behöver inte maskinerna programmeras om för varje ny modell.

– Det finns alltid en risk att du programmerar fel. Nu blir det som du ritar, inte som du programmerar, säger Anton Lundholm.

Det är också en fördel eftersom fabriken kombinerar serietillverkning med stor produktvariation. Part hanterar mellan 200 och 300 olika badrumsmodeller varje år.

Det som kunden inte kan ändra är själva konstruktionen. Väggarna och golven görs av stål respektive betong, men i övrigt kan badrummen variera i storlek, takhöjd och utrustning.

– Vi kan tillverka ett stort och ett litet badrum efter varandra eftersom det är så produktionssystemet är uppbyggt, säger Anton Lundholm.

Men vissa kundval leder till att all automation inte går att använda. Klinkermaskinen klarar till exempel bara plattor som är 10 gånger 10 centimeter. Väljer kunden andra klinker måste plattorna sättas för hand.

För att öka flexibiliteten ännu mer arbetar företaget med att införa ett streckkodssystem i fabriken, så att maskinerna själva ska välja program efter vilken streckkod byggelementet har. Systemet ska införas under året, men än så länge måste rätt program väljas manuellt.

Part har inspirerats av bilindustrin och leantänkande. Anton Lundholm tycker att företaget ligger 20 år efter bilindustrin men 50 år före resten av byggbranschen.

– Jag tror att vi är bäst på industriellt byggande i Sverige, med tanke på den produktmix vi har. Det är vår grej, vi gör kundanpassade moduler, säger han.

Historien om Part börjar med Anton Lundholms pappa Nils Lundholm och hans företag Sangishus, som tillverkade villor i trä. Badrummen tog lång tid att färdigställa på byggarbetsplatserna och så föddes idén att bygga badrummen i fabrik. Part startades 1989.

Tanken var att Part skulle leverera badrum till Sangishus. Men när räntan skenade i början av 1990-talet sjönk efterfrågan på små­hus. I stället började Part få beställningar på badrum till hotellbyggen.

– Då hade vi två fabriker, en för badrum och en för hus. Vi fick order på badrum men inga på hus, så vi började göra badrum i husfabriken. Det gick bra och vi har ännu inte öppnat den malpåsen, berättar Anton Lundholm.

Än i dag är nya hotellbyggen viktiga kunder för Part. Ungefär hälften av badrummen går till

hotell och andra hälften till bostäder. Men några småhusbyggare finns inte bland kunderna, trots den ursprungliga tanken.

Part AB

Moderbolag: Concentus i Kalix.

Anställda: Ungefär 150 (anställda i systerbolaget Partbyggen i Kalix, som fungerar som bemanningsföretag).

Produktionsvolym: Cirka 6 000 badrumsmoduler per år.

Produktionstid: En modul tar cirka tre dagar att tillverka. Dessförinnan tar projekteringen av badrumsmodellen ungefär en vecka.

Omsättning: Mellan 220 och 450 miljoner under 2008–2012.

Vinst: Mellan 3 och 23 miljoner under 2008–2012.

Export: Cirka 60 procent av produktionen levereras utomlands, framför allt till Norge, Finland och Danmark.