Industri

Skapapris till miljövänlig medicin

En metod att framställa läkemedel genom att återanvända material i stället för att skapa nytt avfall belönas med året Skapapris.

Publicerad

Gaston Lavén och Martin Kullberg kan titulera sig Sveriges uppfinnare 2011. I samband med invigningen av Tekniska mässan i Älvsjö utanför Stockholm fick de diplom och en check på 300000 kronor.

Juryns motivering är att metoden sänker miljökostnaden och förbättrar arbetsmiljön. Man återanvänder material i stället för att producera avfall. Genom att återvinna fastfasbundna reagens kan man nu använda processer som tidigare varit för kostsamma eller miljöfarliga.

Skapastiftelsen har även premierat två andra bidrag. Pehr Dahl från Örebro får 100000 kronor för en app i mobiltelefonen som gör det möjligt för nödställda att skicka larm.

Johan Persson från Norrbottens län får även han 100000 kronor för en metod att öka hållfastheten i armerad betong.