Hållbar industri

Produktionschefen: Nästa steg pågår hela tiden

Toyotas produktionschef Takeshi Uchiyamada blir nästan upprörd när Ny Teknik frågar hur TPS, Toyotas berömda produktionssystem, ska utvecklas framöver.

Publicerad

?Vad är nästa steg?

-?Det finns inget nästa steg på det viset. Toyotas principer som de formulerades för 50 år sedan ligger fast, de fungerar i allra högsta grad.

?Men omvärlden förändras, tekniken och produktionsmetoderna utvecklas hela tiden. Behöver inte Toyotamodellen uppdateras?

-?Inte de grundläggande principerna. De är medlet och förutsättningen för att produktionen i Toyotas fabriker utvecklas hela tiden.

?Finns det ingen gräns där man kan se "nu kommer vi inte längre med den här modellen, nu måste vi hitta på något annat"?

-?Om det finns något sådant har vi inte sett det. Tvärtom innebär just den förändrade omvärlden som du pratar om nya möjligheter till förbättringar. Varje ny teknik, metod eller modell, ger nya möjligheter till förbättringar. På det sättet kan man säga att nästa steg pågår hela tiden.

?Vad är det bästa med TPS?

-?Det är ett sammanhängande system av principer, där grunden i det hela är respekt för individen. Att jaga kostnader och kalla det "lean" är inte TPS.

14 principer som funkar till allt

Toyotamodellen bygger på 14 principer, som enligt produktionschefen Takeshi Uchiyamada i stort sett kan användas i alla typer av företag under alla tider.

–?Grunden för allt är respekt för individen, säger han. Det måste genomsyra företaget.

I Sverige har så skilda verksamheter som trucktillverkaren BT och landstinget i Jönköping nått framgångar med hjälp av Toyotas principer. Begrepp som lean production, kaizen, Toyotasnöret, fem varför och de fem s:en ligger alla inom någon av de 14 principerna.

1 Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

2 Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.

3 Låt efterfrågan styra,?undvik överproduktion.

4 Jämna ut arbetsbelastningen.

5 Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början.

6 Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och bemyndigande av de anställda.

7 Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda.

8 Använd bara pålitlig, väl ?utprövad teknik som tjänar din personal och dina processer.

9 Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra det.

10 Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi.

11 Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem ? att bli bättre.

12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt.

13 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt.

14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.