Hållbar industri

Ny sjöväg för malmtransporter kräver rekordmuddring – 22 miljoner kubikmeter

Regeringen har gett klartecken till att muddra farleden som en del av miljardprojektet Malmporten i Luleå. ”Sveriges största muddringsprojekt i modern tid”, säger Joel Smith på Sjöfartsverket till TT.

Publicerad

Rom byggdes inte på en dag. Samma sak kan sägas om Malmporten, ett projekt som ska öka sjöfartens kapacitet för malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland ut till kunderna.

Planerna började diskuteras 2014 och de ska vara förverkligade 2028. Den totala kostnaden ligger på cirka 2,7 miljarder kronor.

Fördjupa farleden

Ett av projektets centrala delar är muddringsarbetet, som innebär att farleden till och från Luleå kommer att muddras och fördjupas med omkring fyra fem meter. På så vis ska handelsfartygen få ett nytt maximalt djupgående på 15 meter.

– I dag kan man bara ta in båtar med 11,6 meters djupgående och då betyder det att stora fartyg som går in inte kan lasta fullt, de är bara halvlastade när de går ut igen och det är ju ingen vidare transportekonomi att ha fartyg som inte utnyttjas till fullo, säger säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Regeringen gav tidigare i veckan klartecken till muddringen, som är det största någonsin i sitt slag i Sverige. Totalt ska en volym på 22 miljoner kubikmeter –  vilket motsvaras av omkring 8 800 olympiska simbassänger – muddras, ett arbete som väntas pågå mellan 2024 och 2027, och året därpå ska hela projektet vara klart.

Används som byggmaterial

Muddret består av bland annat sand, sten, morän och lera.

– En mindre del av det här ska vi använda inne i Luleå hamn för att exempelvis bygga nya terminalområden och kajer med, säger Joel Smith.

De muddermassor som inte kan användas kommer i stället att förvaras i en djuphavsgrav eller på land.

Till sommaren nästa år ska man börja provmuddra farleden för att de företag som kan tänkas vara intresserade av uppdraget ska få en uppfattning om förutsättningarna för arbetet inför upphandlingen.

– När vi väl börjar muddra 2024, då kommer det att märkas. Vi kommer även att ha farledsbåtar på plats som flyttar bojar och justerar farledens dragning så att man ska kunna passera på säkert avstånd från mudderverken och mudderpråmarna eftersom trafiken till och från hamnen kommer att fungera precis som vanligt, säger Joel Smith.

Fakta: Malmporten

Målet med satsningen är att öka transportkapaciteten för Luleå hamn till följd av en ökad malmproduktion i gruvorna i norra Sverige och Finland.

Förutom muddringen av farleden innebär projektet även en utbyggnad av Luleå hamn.

Den totala kostnaden beräknas landa på cirka 2,7 miljarder kronor och fördelas lika mellan Luleå kommun och staten via Sjöfartsverket och Trafikverket.

Enligt planen ska arbetet vara klart 2028.

Fakta: Trafikverket