Hållbar industri

Matematiken visar väg för skogsmaskinerna

Eddie Wadbro forskar på matematisk optimering vid skogsarbete. Foto: David Cohen
Eddie Wadbro forskar på matematisk optimering vid skogsarbete. Foto: David Cohen
Målet är att de som sitter i maskinerna ska få så mycket hjälp som möjligt när de fattar beslut om vilken väg som blir bäst. Foto: Jostein Skeidsvoll, Komatsu Forest
Målet är att de som sitter i maskinerna ska få så mycket hjälp som möjligt när de fattar beslut om vilken väg som blir bäst. Foto: Jostein Skeidsvoll, Komatsu Forest

Effektivare timmerhantering och mindre markskador. Det vill Eddie Wadbro vid Umeå universitet åstadkomma, med hjälp av matematisk optimering i skogsarbetet.

Publicerad

Eddie Wadbro är biträdande universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, med bakgrund inom olika typer av konstruktionsoptimering. Nu forskar han på hur matematisk optimering kan hjälpa till att ta fram den optimala rutten för skotare, som forslar ut timmer från avverkningar. Företrädare för skogsindustrin har ingått som referensgrupp.

Syftet är att effektivisera timmerhanteringen, och minimera de markskador som uppstår när tunga maskiner tar sig fram i skogen.

– En stor del av jobbet har gått ut på att ta reda på vad som är relevant. Vilka begränsningar man har när man kör de här maskinerna, säger Eddie Wadbro.

Han jämför med en personbils gps, som kan föreslå en alternativ färdväg om en trafikstockning uppstått längs den ordinarie rutten.

– Då måste den väga in hur stor trafikstörningen är, och hur mycket längre den alternativa rutten blir, när den räknar om färdvägen. Samma fråga måste ställas vid skogsarbete, säger Eddie Wadbro.

Men i en organisk miljö som skogen, är parametrarna krångligare att överblicka än i ett planerat vägnät.

– Det gäller att få med allting för att skapa en optimal färdväg. Hur långt ska man köra, vilken bränsleförbrukning blir det? Hur är markens lutning och bärighet, hur blöt är den? Man får heller inte avverka vilka träd som helst, det kan finnas fornminnen att ta hänsyn till, och så vidare. Antalet möjliga vägar blir väldigt många, säger Eddie Wadbro.

Allt som ska beräknas i datorn måste få ett matematiskt värde, så att man kan ta fram ett tal som visar hur bra en viss rutt är ur ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– Dessutom får man ju vikta det ekonomiska värdet mot det ekologiska i varje enskilt fall. Detta kan ha stor påverkan på hur den slutliga rutten blir, säger Eddie Wadbro.

Systemet är till en början främst tänkt för grovplanering av skogsavverkningar, och för att guida oerfarna maskinförare.

– Målet är att de som sitter i maskinerna ska få så mycket hjälp som möjligt när de fattar beslut om vilken väg som blir bäst, säger Eddie Wadbro.

Han har tidigare bland annat studerat fuktkvoter vid virkestorkning, och arbetat med bildanalys vid timmerkapning i så kallade skördare.

– Härnäst planerar vi att jobba vidare med matematisk optimering i lite större konstellationer. Vi har kontakt med forskningsinstitutet Skogforsk och tittar på tänkbara samarbetsmöjligheter, säger Eddie Wadbro.

Svensk skogsindustri

Sverige är världens tredje största exportör av sågade trävaror, massa och papper. Den svenska skogsindustrin sysselsätter omkring 100 000 personer och står för 10 till 12 procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.

Varje år satsas 2 miljarder kronor på skogsforskning vid svenska universitet, högskolor och institut, och de skogsindustriella företagen investerar 2,3 miljarder kronor i egen forskning.

Källa: Branschorganisationen Skogsindustrierna