Hållbar industri

M vill satsa miljarder på lagring av koldioxid

Moderaterna vill satsa mer på avskiljning och lagring av koldioxid. Arkivbild. Foto: Michael Sohn/AP/TT
Moderaterna vill satsa mer på avskiljning och lagring av koldioxid. Arkivbild. Foto: Michael Sohn/AP/TT

Moderaterna lovar en rivstart för att fånga in och lagra koldioxid. Från 2026.

Publicerad

Partiet föreslår drygt 36 miljarder kronor för åren 2026–2046 för att det ska bli verklighet.

Tekniken för att fånga in och lagra koldioxid finns men är ännu inte kommersiellt lönsam och inte heller på plats. Regeringen beslutade i december om ett driftstöd och gav Energimyndigheten i uppdrag att ansvara för stödet.

Tanken är att stödet ska fördelas utifrån en auktion där aktörer får lämna bud. En första auktion är planerad i slutet av detta år, varefter det beräknas ta tre år innan en första inlagring kan ske och stöd betalas ut.

Moderaterna anser att regeringen snålar med sina 400 miljoner kronor årligen och föreslår i stället cirka 1,8 miljarder kronor årligen, eller drygt 36 miljarder för åren 2026–2046.

En ny regering under Moderaterna kommer också att inleda förhandlingar med flera länder om avtal för transport och lagring av koldioxid. Även inhemska lagringsplatser ska utredas. Tillståndsprocesser ska också förenklas.