Samhälle

Krispaket med 40 miljarder kronor ska rädda småföretagen

Magdalena Andersson, finansminister (S). Foto: Pontus Lundahl/TT
Magdalena Andersson, finansminister (S). Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen vill i ett nytt krispaket ge nära 40 miljarder kronor i direkta stöd för att rädda småföretagen. De ska också få banklån lättare med en statlig lånegaranti för hundra miljarder kronor.

Publicerad

En nedsättningen av arbetsgivaravgiften ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas under de fyra månaderna.

Nedsättningen är den absolut största delen i krispaketet från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Ändringen beräknas kosta omkring 33 miljarder kronor för statskassan i minskade inkomster. Hela paketet omfattar åtgärder för 40 miljarder kronor.

Lättnader införs också vad gäller förra årets momsinbetalningar, till budgetkostnad om 7 miljarder kronor.

– Det är en väldigt allvarlig ekonomisk situation som vi är i, både i världen och här hemma, säger Magdalena Andersson.

Statlig lånegaranti för 70 procent av nya lån

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

– Vi ser att det är svårt att få lån på banken, säger L:s ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson.

Företag kommer att maximalt kunna låna 75 miljoner kronor och under de första månaderna behöver ingen ränta betalas.

Hyreshjälp med upp till halva hyran

Hjälp med hyran föreslås till särskilt utsatta företag.

– Många företagare står och tittar ut över sina tomma lokaler och undrar hur de ska kunna betala hyran, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Det föreslås ett hyresstöd för till exempel hotell, restauranger och butiker. Staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april–30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Det finns krav på betydligt större direkta stöd för företagen, till exempel från Svenskt Näringsliv.

– Vår bedömning är att vi använder skattebetalarnas pengar betydligt mer effektivt på det här sättet eftersom det är de mindre företagen som har det stora problemen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hon betonar att regeringen har ett ansvar för att skydda skattebetalarnas pengar och se till att det också finns resurser för stimulanspaket för ekonomin när den akuta krisen är över.

– Det ska också finnas pengar så vi kan betala ut barnbidrag i november och så att undersköterskan i Ovanåker kan få sin lön till jul, säger Andersson.

SEB:s chefsekonom: Regeringen har visat lyhördhet

Moderaterna, men även Svenskt Näringsliv och flera ekonomer, har föreslagit att företag ska slippa arbetsgivaravgifter helt under några månader. Regeringen har tidigare föreslagit att företag ska kunna ansöka om anstånd med avgifter och skatter och betala dem senare.

Regeringens åtgärder för att stötta små och mellanstora företag är "helt rätt" och visar på stor lyhördhet gentemot näringslivet, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.

– Det är väntade förslag, säger Robert Bergqvist.

Han säger att förslagen visar på att regeringen och dess samarbetspartier har haft stor lyhördhet när de hörsammat nödropen från samhället. Dessutom rör det sig om slagkraftiga åtgärder.

– Man trycker på rätt knappar, har rätt fokus och tar i ordentligt. När vi gör våra prognoser så hoppas vi att botten ska nås under kvartal två. Men det kommer att bli efterdyningar. Det är rimligt att man tar höjd för en längre period. Om det nu visar sig att krisen går över snabbare, då kommer förmodligen möjligheten att återstarta verksamheter och få upp företag på banan igen att förbättras, säger Bergqvist.

Företagarna: Statlig företagsakut det bästa

Organisationen Företagarnas vd Günther Mårder tycker att det sammantaget är ett bra och resolut krispaket.

– Jag är positiv till hastigheten i regeringens arbete, de har lyckats få fram det här oerhört fort och det ska de ha en stor eloge för. Och det är bra att de nu riktar ljuset mot de små bolagen, säger han.

– Det mest välkomna just nu är den statliga företagsakuten, givet att den kommer att fungera väl. Administrationsapparaten som ska bestämma vilka som ska beviljas de här garantierna kan bli komplicerad. Där får de återkomma och berätta rent praktiskt hur det kommer att gå till, säger Mårder.

Svenskt Näringsliv: Inte tillräckligt kraftfullt

Svenskt Näringsliv är inte lika imponerade över dagens besked.

– Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla. Vi ser för var dag som går hur allt fler företag drabbas av akuta problem som hotar både verksamheten och jobben, säger vd Jan-Olof Jacke i en skriftlig kommentar till TT.

Organisationen vill se ett utbyggt system för korttidspermittering, sänkt ränta på anstånd med skatteinbetalningar och en räddningsersättning för företag som förlorat en stor del av sin omsättning.

– Att inte vidta rätt åtgärder nu kommer att leda till ännu större kostnader framöver, säger Jacke.

LO: Behövs fler riktade satsningar

Från den fackliga världen är man överlag positivt inställda till regeringens besked.

”Vi välkomnar att regering är aktiv och beredd att satsa stort. Krisen är djup och stora resurser krävs för att undvika arbetslöshetschock”, säger ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson i en skriftlig kommentar.

Men LO efterfrågar fler riktade satsningar mot de som drabbas hårdast, både företag och löntagare som blir arbetslösa eller varslas.

”Nu måste dagens breda skattesänkningar följas av riktade insatser: generösare korttidspermitering, trygga välfärden och ekonomiskt stöd för arbetslösa utan skydd”, säger Thorwaldsson.

Handels: A-kassan måste höjas

Handels välkomnar också beskedet, men efterfrågar nya regler för a-kassan.

”Nu måste regeringen fortsätta sin satsning och skydda de som förlorar sina jobb, kostnaderna kommer annars vältras över på landets kommuner. Grundersättningen från a-kassan måste höjas, och antalet arbetade timmar för att kvalificera sig för ersättning måste sänkas”, säger ordföranden Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Krispaketet

  • Företag som drabbats av viruskrisen men i övrigt är friska ska kunna få lån från banken med statlig kreditgaranti på 70 procent av lånet. Maxbelopp per lån är 75 miljoner kronor. Låntagaren ska betala ränta till banken, men får uppskov ett år. Företag som vill låna förväntas avstå från aktieutdelningar samt bonusar till ledningen. Garantier kan ges för totalt 100 miljarder i lån.
  • Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks under fyra månader. Gäller för högst 30 anställda per företag och för den del av lönen som understiger 25 000 kronor per månad. Max nedsättning per anställd cirka 5 300 kronor per månad. Ålderspensionsavgift ska betalas. Beräknas kosta statsbudgeten 33 miljarder i minskade inkomster.
  • I branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra coronautsatta sektorer kan staten ge bidrag till hyran med upp till 50 procent av en nedsättning i tre månader, från april till och med juni i år. Om hyresvärden sänker hyran från 10 000 kronor till hälften tar staten max 2 500 kronor av sänkningen. Beräknas kosta statsbudgeten 5 miljarder.
  • Drabbade egenföretagare med enskild firma eller delägare i handelsbolag kan få sänkt skatt genom att vinst 2019 kan avsättas i periodiseringsfond och kvittas mot framtida förluster. Tak 1 miljon kronor.
  • Anstånd med skattebetalning, ett tidigare förslag, utvidgas. Innebär bl a ökade möjligheter att skjuta upp inbetalning av moms.

Källa: Regeringskansliet