Hållbar industri

Ingenjörer övar global produktion

I övningsfabriken lär sig studenterna hur man praktiskt arbetar i en produktion som är globalt utspridd. Foto: wbk
I övningsfabriken lär sig studenterna hur man praktiskt arbetar i en produktion som är globalt utspridd. Foto: wbk

När en produkt sätts samman av delar som tillverkas på olika håll i världen ställs nya krav på medarbetarna. En övningsfabrik ska ge ingenjörer träning i globalt baserad produktion.

Publicerad

Övningsfabriken har startats av professor Gisela Lanza vid wbk Institut für Produktionstechnik vid Karlsruher Institut für Technologie. Förutom att få teoretiska kunskaper kan eleverna träna sig på att tillverka riktiga produkter.

Man har valt att låta produktionen kretsa kring tillverkning av elmotorer med utväxling. Produkten kan lätt monteras och även demonteras. Monteringsstationerna kan dessutom lätt anpassas för såväl manuell som automatisk montering, och en kombination av metoderna.

Partnerföretag som varit behjälpliga med skolan är Bosch, Pilz, Bosch Rexroth, Balluff, Schunk m fl. De har dels bistått med komponenter och med kunskaper om tillverkning.

Eleverna får öva sig att lägga upp hela produktionsprocesser i ett nätverk där en virtuell komponentfabrik i Kina finns med. Studenterna måste besluta om vilka kvalifikationer medarbetar i den kinesiska fabriken måste ha, beräkna löner, hyra liksom rättsliga och politiska hänsyn när en del av produktionen förläggs på främmande ort.

Dessa hänsyn ska matchas mot leveranssäkerhet, god produktivitet och kvalitet. Kursledaren kan under utbildningen sätta eleverna på prov genom att överraska med materialfel, trassel med tillverkningsmaskinerna eller oregelbunden efterfrågan på produkterna.

Det pedagogiska upplägget bakom utbildningen har gjorts i samarbete med institutet för yrkespedagogik vid KIT.