Industri

Datacenter – en ny svensk basindustri: ”Vi börjar sticka ut”

Facebooks etablering i Luleå var den första stora datacenterinvesteringen i Sverige. Nu planeras för ytterligare en. Foto: TT

Facebook i Luleå, Amazon i Mälardalen, Google i Avesta och Microsoft i Gävle, Sandviken och Staffanstorp.

Publicerad

Datacenterboomen har varit intensiv de senaste åren - och jätteinvesteringarna fortsätter att hagla över Sverige.

– Man kan säga att vi börjar sticka ut, säger Tomas Sokolnicki på Business Sweden.

Facebooks etablering i Luleå var den första stora datacenterinvesteringen i Sverige. Anläggningen blev klar 2013 och några år senare kom en andra datahall på plats.

Nu planeras för ytterligare en - och det handlar om stora summor pengar. Totalt har bolaget investerat för cirka elva miljarder kronor.

– Första hallen var en sak, men en tredje hall är nästan ännu mer värt eftersom man befäster att Luleå är en bra plats att vara på, säger Li Skarin, vd på Luleå Näringsliv.

Byggfasen resulterade i omkring 900 heltidstjänster per år visar en studie som genomförts av konsultföretaget Sweco. I dag är cirka 400 personer involverade i driften som pågår dygnet runt, varav 250 av dem rekryterats lokalt.

Enligt Skarin har it-jätten förändrat staden i grunden, inte minst då etableringen också dragit med sig en hel del följdinvesteringar.

– Det blev startskottet för en helt ny industriera i vår region.

Investeringar fortsätter

I Mälardalen är det i stället Amazon som stått för omvandlingen. Dotterbolaget Amazon Web Services har tre molnetableringar i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna och även där planeras för vidare expansion.

Det samtidigt som Google förbereder mark i Avesta och Microsoft är på gång att bygga två gigantiska serverhallar i Gävle och Sandviken.

I förra veckan stod det klart att det senare företaget även förbereder för ett datacenter i Staffanstorp - för kommunen den hittills största investeringen någonsin, enligt Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Inpendling och arbetstillfällen blir ju de direkta konsekvenserna. Men troligtvis kommer det också innebära följdetableringar, säger han.

– Det här betyder mycket inte bara för Staffanstorp, utan egentligen för hela Skåne.

"Börjar sticka ut"

Datacenterindustrin har vuxit kraftigt i Norden på senare år och enligt Nordiska Ministerrådet väntas ytterligare acceleration framöver med investeringar i byggnation på flera miljarder euro per år 2025.

Och i Norden är Sverige helt klart väl framme, hävdar Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på Business Sweden som hjälper internationella bolag att investera och expandera i Sverige.

– Man kan säga att vi börjar sticka ut, säger han och förklarar att det finns flera orsaker till bolagens intresse.

Digital mognad och stabilitet vad gäller såväl klimat, ekonomi och politik är några av dem liksom den väl utvecklade elinfrastrukturen med hundra procent förnybar energi i de norra delarna.

– Den här gröna profilen är otroligt mycket värd för de här bolagen, säger investeringsrådgivaren.

– Men själva elkostnaden spelar också in, och där har Sverige på en industriell skala ganska bra priser.

Miljoner i subventioner

Hösten 2016 sänkte regeringen elskatten för datahallar och staten betalar nu ut miljoner kronor per år i subventioner till it-jättarna.

Enligt siffror från Skatteverket handlade det om totalt 420 miljoner kronor 2018 och första halvåret 2019.

En nödvändighet för att kunna konkurrera internationellt, hävdar Sokolnicki.

– Alla tillverkande bolag har den här låga energiskatten, och den här typen av storskaliga anläggningar är ju som vilken annan industri som helst.

Li Skarin i Luleå menar att datacentren är mer än så och att de i omställningen mot en mer digitaliserad och elektrifierad värld spelar en central roll.

– När den här nya industrin etablerar sig som är mer miljövänlig börjar den gamla industrin också ta vid, säger Skarin.

– Allting är i en transformationsresa nu och i dag har ståndindustrin här helt andra tankar kring produktionen.