Industri

Alla RMV:s dna-svar dubbelkollas

Andreas Tillman, RMV
Andreas Tillman, RMV

Efter den felaktiga Bergmananalysen ska Rättsmedicinalverket framöver jämföra alla dna-provsvar med dna från anställda och besökare.

Publicerad

När Rättsmedicinalverket, RMV, i Linköping nästa höst börjat använda ett nytt datastödsystem kommer verkets alla DNA-analyser automatiskt att jämföras med dna från personalen och andra tillfälliga besökare vid laboratoriet.

Syftet är undvika att dna från människor som vistas i laboratoriet blandas ihop med eller "kontaminerar" dna i analysmaterial, något som kan leda till att RMV lämnar ut felaktiga besked till sina olika uppdragsgivare.

Rättsmedicinalverket är i dagarna klar med sin utredning om hur en dna från en biomedicinsk tekniker kunde smitta av sig på dna-prover av frimärken från regissören Ingemar Bergman.

Det RMV gjorde var att analysera känsligt mitikondrie-dna, små bitar av cellrester, som fanns på frimärkena.

Frimärksproverna blev emellertid kontaminerade med teknikerns dna vid tre olika tillfällen. Som en följd av detta lämnades felaktiga dna-svar ut till regissörens systerdotter Veronica Ralston, som hade gett RMV i uppdrag att granska släktskapet med morbrodern.

Den nya rutinen att kontrollera nya dna-svar kontra anställdas och besökares kommer också att omfatta svar som gäller kärn-dna, uppger Johan Ahlner, chef för avdelningarna Rättskemi och Rättsgenetik vid RMV.

- Nu får vi möjligheten att göra detta och det vore dumt att inte införa funktionen. Detta höjer naturligtvis säkerheten, säger han.

Fram tills hösten 2012 kommer man att jämföra de dna-svar som tas fram med personalens dna, enbart i fall som verkar misstänkta av någon anledning.

Personalen är redan topsad och deras dna-profiler är klara. Exakt vilka övriga grupper som kan komma att vistas i labben av olika anledningar och av det skälet kan behöva lämna dna-prover håller verkets jurist på att gå igenom, enligt RMVs utredare Andreas Tillmar. Men det kan exempelvis handla om servicetekniker och hantverkare.

RMV har som ett led i sin kvalitetsutredning testat att låta olika laboratorietekniker göra nya mitokondrie-dna-analyser på frimärken. Även i dessa fall har det visat sig att flera anställdas dna kontaminerat prover.

I majoriteten av fallen tycks problemen uppstå vid själva extraktionen av dna i labbet, uppger Andreas Tillmar, som också ansvarade för delar av Bergman-analyserna tillsammans med en annan dna-expert.

Enligt verkets utredning är därmed risken för kontaminationen vid analyserna "mycket stor",

Rutinerna för metoden kommer nu att ses över. Myndigheten kommer inte utföra några nya liknande analyser innan man säkerställt att den är säker, uppger Johan Ahlner. Han understryker att RMV inte lämnat ut felaktiga svar i några andra fall än i Bergman-fallet.

Verkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem har tidigare sagt att analysmetoden inte varit färdigutvecklad och att därför aldrig skulle ha kommit innanför dörrarna hos RMV.

Men Johan Ahlner uppger att man ska fortsätta att utveckla den, eftersom man i framtiden kan komma att behöva använda sig av mitokondrie-dna-analyser, exempelvis när det gäller att identifiera döda, okända personer.

Han ställer sig dock tveksam till att man kommer att analysera just dna på klistrade frimärken framöver.

Verket har också, innan Bergman-analyserna, tidigare gjort mitikondrie-dna-analyser för att utreda släktskap.

- Vi har använt den som en extra analysmetod i vissa släktskapsutredningar, men då har vi samtidigt haft tillgång till kärn-dna och då är risken för kontamination nästan obefintlig, säger Andreas Tillmar.