Fordon

Volvo har inte fått godkänt att testa självkörande bilar

Foto: Thomas Johansson / TT
Foto: Thomas Johansson / TT

Volvos projekt för test av självkörande bilar är igång sedan i tisdags. Men något tillstånd för själva huvudsyftet med projektet har de ännu inte fått.

Publicerad

I tisdags gick Volvo ut med nyheten att projektet Drive Me, där man ska testa självkörande bilar på allmänna vägar i Göteborg, är igång.

”Från och med i dag kommer Volvo Cars att börja utveckla sina autonoma bilar med hjälp av svenska familjer, som kommer att testa bilarna på de allmänna vägarna i Göteborg och ge feedback om sina intryck till Volvo Cars ingenjörer”, lyder första meningen i det pressmeddelande som Volvo cars skickade ut i tisdags.

Pressmeddelandet tycks av åtskilliga, inte minst medier, ha tolkats som att det nu rullar självkörande Volvobilar på gatorna i Göteborg. Och att Volvo därmed åtminstone delvis höll sitt löfte om att dra igång verksamheten under 2017. Så här lät det i ett pressmeddelande för fyra år sedan: ”År 2017 kommer 100 kunder att delta i projektet genom att använda 100 självkörande Volvobilar på utvalda allmänna vägar i och omkring Göteborg.”

Volvo nämnde visserligen i tisdags att projektet blir begränsat till en början: ”Under dessa inledande stadier kommer familjerna att ha händerna på ratten och hela tiden övervaka körningen när de använder sina bilar”, med hänvisning till säkerheten och att förarna först behöver utbildas.

Men Ny Teknik kan nu berätta att företagets ansökan om att få testa självkörande fordon ännu inte har godkänts av Transportstyrelsen. Handläggare Björn Hansson på Transportstyrelsen blev därför förvånad när nyheten kablades ut i tisdags.

– Jag ska inte säga att jag blev chockad när jag läste om det, men förvånad, säger han.

Orsaken till att ansökan inte har godkänts är att Transportstyrelsen begärt ett antal kompletteringar av Volvo, inte minst kring säkerheten. I Volvos ansökan behandlas punkten Riskhantering med tre meningar. Hela ansökan är på fyra sidor. Andra ansökningar som skickats in har varit på omkring 50 sidor, berättar Björn Hansson, men betonar att det rör icke typgodkända fordon.

– Vi vill ha en riskmatris där Volvo berättar hur de avser lösa de olika riskerna. Jag tror säkert att de är noggranna, men vi vill se att de har tänkt igenom alla tänkbara scenarier. Kommer det en cyklist ska bilen kunna upptäcka det och inte bara ta hänsyn till andra bilar, säger han.

Volvo har sedan tidigare dispens från de fordonstekniska kraven i projektet Drive Me. Men Transportstyrelsen vill i den nu aktuella ansökan ha en utförligare beskrivning av utrustning som inte är typgodkänd.

Baserat på den tunga arbetsbelastning som just nu råder menar Björn Hansson att det åtminstone tar tre veckor innan en ansökan kan vara godkänd, förutsatt att de får in de kompletteringar som behövs.

Volvos ansökan är undertecknad den 11 november av vd Håkan Samuelsson.

Bilarna är utrustade med förarstödsfunktioner i nivå 2 (enligt SAE:s sexgradiga skala för automatiserad körning), De flesta nya bilar i premiumklassen har i dag mer eller mindre avancerade förarstödsfunktioner. Bilarna innehåller också teknik för datainsamling och övervakning av förarbeteendet. Men det tycks vara en bra bit kvar tills det rullar sant självkörande" Volvobilar på gatorna i Göteborg.

Annika Bjerstaf, presschef på Volvo cars, konstaterar att bilarna som nu finns på vägarna inte behöver något särskilt godkännande från Transportstyrelsen.

– Det som skiljer dem från andra Volvobilar är att vi kan analysera förarbeteendet, säger hon.

Kan man då säga att ni är igång med projektet som handlar om att testa självkörande bilar på allmänna vägar?

– Absolut.

Men bilarna har inga självkörande funktioner utöver de som redan finns i trafik i andra bilar?

– Vi kommer gradvis att införa dem efterhand som projektet fortskrider, säger hon.

Angående Volvos kortfattade ansökan till Transportstyrelsen säger hon att dialogen kommer att fortsätta.

– Vi har en pågående dialog med Transportstyrelsen om vår ansökan och kan därför inte dagsläget ge någon mer kommentar.

Volvos mål är att en ”helt autonom bil till försäljning 2021”.

Uppdaterad version:  Förtydligande angående att Volvo i projektet Drive Me sedan tidigare har dispens från de fordonstekniska kraven.