Fordon

Statligt järnvägsunderhåll ska utredas

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur staten ska kunna ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet, vilket regeringen och Vänsterpartiet är överens om.

Publicerad

Trafikverket ska enligt regeringen "analysera och presentera möjliga åtgärder för" ett övertagande i egen regi av underhåll, tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning av det statliga järnvägsnätet. Verket ska bland annat också se över vilka maskiner och vilken teknisk utrustning verket skulle behöva för uppdraget, samt vilken utrustning som ska ägas statligt respektive privat för att bland annat främja konkurrensen och öka effektiviteten.

I uppdraget ingår också att redogöra för de ekonomiska följderna av förändringen.

En första del av utredningen ska redovisas för regeringen senast den 28 oktober och resten senast den 24 februari nästa år.