Fordon

Saabs utspel tog politikerna på sängen

Att Saab redan nu gjort en kraftig uppgradering av Jas Gripen och kallar den E/F-modellen enligt det svenska flygvapnets språkbruk är inget som de svenska riksdagspolitikerna kände till.

Publicerad

- Nej, det låter märkligt att Saabs vd säljer in Jas Gripen i Indien med det svenska flygvapnets modellbeteckning på framtidens Jas-plan. Det får det att framstå som att Sverige redan bestämt sig för E/F-modellen,  säger folkpartiets försvarsexpert Allan Widman.

Allan Widman är inte heller informerad om att Saab har byggt om det demonstrationsplan som Försvarets Materielverk FMV var med och finansierade inför offerten till Norge för två år sedan, den som föll platt till marken.

- Det har ju varit diskussion om vem som egentligen äger den här ”demonstratorn” som är prototypen för den framtida E/F-versionen av Gripen. Är det Saab eller är det FMV. Nu verkar det som att upphovsrätten tillhör Saab, säger Allan Widman.

Lika förvånad är Lars Ekeman, generalsekreterare i organisationen Folk och Försvar.

- E/F-versionen är ju ett nytt plan, inte bara den vanliga uppgraderingen av Jas Gripen. Och det är ju något som svenska politiker ska ta ställning till det närmaste året. Jag tror inte ens att ÖB vågar föreslå en E/F-version i det här läget utan lämnar dörren öppen för en mindre uppgradering av nuvarande C/D-version, säger Lars Ekeman.

Den 9 mars, en vecka efter att ÖB presenterat sin budget och sin syn på framtidens försvar, hålls en ny debatt hos Folk och Försvar i Stockholm med rubriken: Luftförsvaret och Jas Gripen – var står de poliska partierna.

- Jag tror att politikerna känner sig pressade av Saab. De sista Jas-planen är levererade och snart står ingenjörerna i Linköping utan jobb, säger Lars Ekeman.

Hans tips är att politikerna sannolikt kommer att ha svårt att i närtid binda sig för det ena eller andra alternativet. Det är ett mycket komplicerat beslut med många parametrar att ta ställning till.

- Vad man kan skönja är att det finns en vilja bland annat hos Folkpartiet om att hela luftförsvaret ska genomlysas i parlamentarisk utredning, säger Lars Ekeman.

- För en sådan utredning finns ett viss stöd hos några av de andra partierna men officiellt finns det inget ställningstagande.

- Jag tror också att Försvarsmakten själva har en önska att djupare gå in frågan om vilka de framtida operativa behoven är och därmed få ett bättre underlag för vilken version som Sverige behöver. Mot detta ska ställas möjligheten av framtida export till t.ex. Indien och Brasilien, säger Lars Ekeman till Ny Teknik.