Fordon

Så vill flygprofessorn ta askan ur jetmotorn

Dieter Peitsch
Dieter Peitsch

Vulkanaskan som lamslår flygtrafiken sätter fart på idéer om askfångare för jetmotorer.

Publicerad

Professor Dieter Peitsch som forskar om jetmotorer vid tekniska universitetet i Berlin vet effekterna av att askpartiklarna kommer in i jetmotorn brännkammare, där de smälter och sedan sätter sig på turbinbladen. Där täpper de till de fina hål som behövs för kylningen vilket överhettar och slår ut motorn.

Alltså måste askan hindras från att nå brännkammaren. Det måste ske senast i bakre delen av kompressorn, som sitter strax före brännkammaren.

Genom att noggrant studera strömningstekniken i kompressorn anser Dieter Peitsch att det borde vara möjligt att centrifugera ut askpartiklarna mot kompressorväggen, varefter de kan släppas ut innan de når brännkammaren.

Sådana utsläppsreglage ska manövreras av besättningen, som då måste få korrekt information om att planet har flugit in i ett askmoln.

Dieter Peitsch ser också att spaningstekniken på askmoln utvecklas. Den teknik som idag anses mest tillförlitlig är Lidar (Light Detection and Ranging).