Så ska ökning av olyckor med elcyklar hindras

2018-05-11 06:00  

Internationella studier visar att elcykeln ofta ersätter bilen. Men det krävs en förbättrad infrastruktur för cyklar om olyckorna inte ska öka.

När pendlare får möjlighet att ta elcykel till och från jobbet väljer de att lämna bilen hemma. Det är ett återkommande mönster i internationella studier. Nyligen bekräftades resultatet i en studie i Danmark.

– Ibland när man ser att cyklingen ökar, kan det bero på att människor minskar sitt resande med kollektivtrafiken. Men när det gäller elcykel sker ökningen på bekostnad av bilen. Det är jättebra, säger Åsa Aretun, forskningschef på VTI.

Generellt sett brukar det handla om att elcykeln ersätter bilen ungefär tre dagar i veckan.

– Då blir det färre bilar som kör omkring, och det är viktigt för städer som har problem med trängsel och dålig luftkvalitet, säger Åsa Aretun.

Tror på fortsatt ökning

I Sverige rusar elcykelförsäljningen. 67 500 elcyklar såldes mellan september 2016 och augusti 2017, enligt branschorganisationen Svensk Cykling. Året innan var motsvarande siffra 45 000.

Organisationen tror att ökningen kommer att fortsätta. Svensk Cykling bedömer att uppemot 150 000 elcyklar kommer att säljas under innevarande period, fram till augusti 2018.

En bidragande orsak är förstås elcykelpremien, som nyligen infördes. Men branschorganisationen Svensk Cykling tror också att det handlar om en ketchupeffekt, genom att många har förstått att elcykeln är ett bra fordon i vardagen.

Läs mer: Teknikskifte för heta svenska elcyklarna

Trafikkonsult Michael Koucky bedömer att var fjärde eller var femte cykel i trafik kommer att vara en elcykel år 2025.

Frågan är hur det kommer att påverka olyckstalen. För att svara på det undersökte hans konsultfirma Koucky & Partners förra året hur hastigheten ökar med elcyklar jämfört med vanliga cyklar. 18 cykelpendlare i Göteborg deltog i studien.

Elcyklar ökade hastigheten

Resultatet visade att bytet till elcykel medförde att hastigheten i genomsnitt ökade med 9 procent. Författarna drog slutsatsen att en ökad andel elcyklar kommer att höja genomsnittshastigheten på cykelvägarna. Det i sin tur kommer att öka riskerna för olyckor om inte cykelinfrastrukturen anpassas.

Även Åsa Aretun anser att kommunerna behöver bygga om sin infrastruktur för att stödja elcyklarnas framväxt.

– De som köper elcyklar vill ha bra och funktionella cykelbanor. I dag har vi på många ställen underdimensionerade cykelvägar som inte är tillräckligt breda för möten och omkörningar och där gående finns väldigt nära. Dessutom vill cyklisterna ha goda möjligheter att låsa cykeln vid parkering. Kanske behövs publika laddningsmöjligheter också för elcyklarna, säger hon.

Läs mer: De har utvecklat framtidens elcykel

I en tidigare studie, från 2012, har Koucky & Partners identifierat flera krav som elcyklingen ställer på infrastrukturen. De handlar bland annat om längre cykelrutter, bredare cykelvägar, minskat behov av att lyfta cykeln (eftersom elcyklar är tyngre) och ökat vinterunderhåll.

Men ännu har inte stadsplanerarna börjat ta hänsyn till elcyklarna, anser Michael Koucky:

– Vi är rätt dåliga på att planera redan för vanliga cyklar. Elcyklar ställer egentligen inte särskilt annorlunda krav, men de gör det tydligt att man behöver bygga med större kvalitet, säger han.

Kouckys elcykelstudier

Elcyklar i trafiken, 2017, Koucky & Partners.

Elcyklar och cykelinfrastrukturen, 2012, Koucky & Partners.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elcykel Olycka

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt