Fordon

Regeringen saknar skarpa förslag om snabbtåg

Foto: AP/TT
Foto: AP/TT

Regeringen har inga nya förslag med sig när partierna inleder sina samtal om hur nya stambanor för snabbtåg ska byggas och betalas i veckan.

Publicerad

– Några besked är inte att vänta på torsdag, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT inför samtalen.

Enligt henne blir det en första diskussion om finansieringen. Hon framhåller ändå att behovet av nya banor är stort, det är fullt på spåren.

Samtalen blir mindre breda än vad regeringen hade hoppats. Moderaterna och Kristdemokraterna har definitivt tackat nej till att ens komma till träffen, som sker i regeringskansliet den 16 januari. Från regeringen deltar finansministern och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Finansministern beklagar avhopp

– Kristdemokraterna och Moderaterna kommer inte, det är det besked jag har fått, säger finansministern och beklagar det.

TT: Tycker du att det är märkligt?

– Ja, det var ju de som drog igång projektet till att börja med, så de måste ju ha sett behovet någon gång, säger Magdalena Andersson.

För ett år sedan sade Tomas Eneroth att det var bråttom att få igång samtalen om nya stambanor anpassade för höghastighetståg. Men det dröjde nästan ett år, till strax före jul, till inbjudan till samtal skickades ut.

Under året har regeringen flera gånger talat om att man arbetar med underlag, som förslag för finansiering, för att ha något att komma med när samtalen väl kan återstartas. Inför valet 2018 pausades de samtal som inletts flera år tidigare mellan sju partier. Sverigedemokraterna har inte varit inbjudna och har tidigt sagt att de inte är intresserade av projektet.

Banorna ska fullfölja redan inledda delsträckor för nya banor mellan de tre storstäderna, med nya stopp längs vägen. De beräknas kosta minst 230 miljarder, en del bedömare tror på närmare det dubbla.

Har idéer om finansiering

Magdalena Andersson vill inte gå in på om hon har något skarpt förslag till finansiering med sig till samtalen.

– Jag säger inte att vi inte har idéer om hur det kan finansieras, men det är en första diskussion med andra partier.

Vilka de idéerna är vill hon inte säga. Förra veckan sade Tomas Eneroth att regeringen överväger ett förslag som skulle ligga utanför den nationella infrastrukturplanen, för att inte riskera att tränga ut andra angelägna investeringar i järnväg och vägar.

– Vi kan ju inte bara ägna oss åt att bygga nya stambanor, därför tittar vi på andra lösningar, säger finansministern.

Hon säger att en del inspel som gjorts om att involvera privata investerare, eller att den låga räntan öppnar för nya låneupplägg som inte belastar statsbudgeten på samma vis, inte håller.

Fakta / Januariavtalet och höghastighetståg

Grunden för de samtal som ska hållas mellan regeringen, C, L och V utgår från vad som står i regeringens och samarbetspartiernas 73-punktsprogram, ibland kallat januariavtalet.

”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet.”