Fordon

Regeringen gör nytt försök – ladda hemma-stödet införs igen

Foto: Volvo
Foto: Volvo

Bidraget för att installera laddare för elbilar hemma får en andra chans. Exakt hur det nya stödet kommer att se ut är ännu oklart.

Publicerad

Vid årsskiftet 2017/2018 lanserades möjligheten för småhusägare att få bidrag för att installera hemmaladdare för elbilar. Ett sätt att gynna omställningen till en fossilfri transportsektor, motiverade klimatminister Isabella Lövin (MP) satsningen då.

Men när fjolåret började närma sig sitt slut kunde man konstatera att intresset hade varit svalt, vilket stod i bjärt kontrast till den populära elcykelpremien. Totalt hade då bara 15 procent av årets pott för laddning hemma betalats ut.

En besvikelse sa förespråkarna – ett fiasko sa belackarna. Och när Moderaterna och Kristdemokraternas budget antogs sent i fjol var ladda hemma-bidraget struket.

”Fler kan påbörja sin klimatomställning”

Nu blåser regeringen liv i den nedskjutna satsningen, och snart blir det återigen möjligt att få bidrag för att installera laddplatser. Klimatklivet, där ladda hemma-bidraget ingår, förstärks med 750 miljoner i år och totalt handlar det om miljöstöd på 1,5 miljarder kronor.

– Nu bygger vi det hållbara samhället och då behöver Sverige ställa om till fossilfrihet. Klimatklivet har möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet. Nu tillför vi medel så att fler kan söka stöd och påbörja sin klimatomställning, sa Isabella Lövin när vårändringsbudgeten presenterades.

Exakt hur bidraget kommer att utformas var inget man avslöjade. Det tidigare stödet bestod av att den som installerar en laddbox vid sitt hem får bidrag för hälften av kostnadernas, som mest 10 000 kronor.

Bidraget utbetalas av Naturvårdsverket, men där har man ännu inte öppnat för nya ansökning utan anger att verket i nuläget inte vet hur anslaget ska fördelas – eller om förutsättningarna från tidigare förordning blir desamma. Därför avvaktar man ett förtydligande från regeringen.