Fordon

Prognos: I år blir var tredje ny bil en elbil

Foto: Adam Ihse/TT
Foto: Adam Ihse/TT

Trots komponentsbrist spås bilförsäljningen att öka ytterligare under 2022. Drygt var tredje såld bil kommer att vara helt eldriven enligt Bil Swedens nya prognos.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.

Under 2021 registrerades 301 000 nya personbilar, vilket är 3 procent fler än 2020 enligt ny statistik från branschorganisationen Bil Sweden.

Det nya året kommer att följa samma trend enligt Bil Sweden, som har en helårsprognos för 2022 på 325 000 nya bilar.

– Det är dock förknippat med väldigt hög osäkerhet kopplat till hur produktionen kommer att utveckla sig och om flaskhalsar kommer att lösa sig och hur snabbt det går, säger Sofia Linder, chefsekonom vid Bil Sweden på en pressträff.

Halvledare tydligaste flaskhalsen

Den tydligaste flaskhalsen har varit bristen på halvledare, men även stål, plast och silikon, påpekar Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

– I normala fall är det efterfrågan som styr hur mycket som produceras, men i fjol var det komponenttillgången som avgjorde, säger han.

I dagsläget använder fordonsdustrin 11 procent av världens samlade konsumtion av havledare, en andel som väntas öka till omkring 25 procent om ett par år, i takt med att bilarna blir allt mer autonoma vilket i sin tur kräver ökad beräkningskraft. Utvecklingen väntas dessutom drivas på av lagkrav.

Går snabbare än förutspått

Ytterligare en trend som spås att förstärkas är försäljningen av laddhybrider respektive elbilar. Andelen elbilar ökade till exempel under 2021 från 9,6 till 19,1 procent. Totalt sett utgjorde andelen laddbara bilar 45 pocent av den svenska nyförsäljningen under året. Under december månad var den hela 60,7 procent.

– I vår färdplan från 2019 bedömde vi att Sverige skulle nå en andel laddbara bilar om 80 procent till 2030. Det vi ser nu är att vi har en betydligt snabbare takt, vilket är positivt, säger Sofia Linder.

Hon konstaterar att pandemin har psåkyndat elektrifieringen.

– Det har kommit många nya modeller och flera väntas komma ut på marknaden under 2022, säger Sofia Linder.

Globalt finns nu närmare 500 laddbara och bränslecellsdrivna modeller att välja på, där merparten är batterielektriska, en tredjedel laddhybrider och någon enstaka procent har bränsleceller.

Sex av tio nyregisterade bilar i Sverige spås under 2022 vara laddbara där elbilarnas andel uppgår till 34 procent och laddhybriderna till 26 procent.

Trendbrott: Privatbilister ökar mest

Ett trendbrott under 2021 är att privatbilisterna numer driver övergången till rena elbilar lika mycket som företagen, påpekar Sofia Linder.

2020 köptes 39 procent av elbilarna av en fysisk person, resterande 61 procent av juridiska personer (företag, organisationer etc). För laddhybrider var motsvarande förhållande 21/79 procent.

Under 2020 köptes hälften av elbilarna av fysiska personer, och 30 procent av laddhybriderna.

– Det är drivet av lanseringarna av fler modeller i fler prissegment, samtidigt som det har blivit skattemässigt mindre attraktivt med förmånsbilar, säger Sofia Linder.

Laddinfrastrukturen kritisk

Återigen pekar dock Bil Sweden på det man anser vara bristande laddinfrastruktur som man menar kan begränsa elbilsförsäljningen. Kö vid laddstolpar kan i slutändan innebära att potentiella elbilsköpare väljer ett annat alternativ.

– Vi behöver höja tempot och vi ligger inte alls i takt, säger vd:n Mattias Bergman.

Ta efter Norge

Man vill därför se att Sverige tar efter Norge när det gäller satsningar gällande omställningen.

– Vi kan inte göra det här själv. Ska vi klara teknikomställningen och klimatmålen måste hela systemet fungera. Vi behöver styrmedel inte bara för köp utan även för nyttjande liknande det man har i Norge, säger Mattias Bergman.

Fakta: Bil Swedens decembersiffror

Under december minskade personbilsregistreringarna med drygt 20 procent till 27 582.

Gällande lastbilar skedde en minskning med drygt 30 procent till 2 787.

Tunga lastbilar ökade samtidigt med 25 procent till 541.

Elbilarna stod för drygt 36 procent av registreringarna under december och laddhybriderna för drygt 24 procent.

Källa: Bil Sweden.