Fordon

Processen gör plast till flygbränsle på en timme

Forskarna har slipat vidare på sin katalytiska process. Nu kan de förvandla plastskräp till flygbränsle på 60 minuter – vid en oväntat låg temperatur.

Publicerad

Ny Teknik rapporterade redan 2019 om att Washington State University hade utvecklat en ny process där plastskräp i form av påsar och flaskor smältes tillsammans med aktivt kol vid höga temperaturer i en syrefri miljö. Den vätska som blev kvar bestod helt av kolväten, som kan användas för att tillverka flygbränsle. 

Forskarna slipade vidare på sin metod, och resultatet har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Chem Catalysis. Nu utgår deras process från det metalliska grundämnet rutenium, en kolkatalysator och ett vanligt lösningsmedel.

De nya framstegen har gett ett mycket snabbt förlopp. Efter en timme vid den i sammanhanget låga temperaturen 220 °C kan forskarna omvandla 90 procent av polyetenskräpet till komponenter lämpliga för flygbränslen eller andra kolväteprodukter.

Teamet tror att deras process även skulle kunna fungera med andra typer av plaster, och nu arbetar de kring hur man kan skala upp processen – för en framtida kommersialisering. 

– Beroende på vad marknaden vill ha kan de ställa in katalysen för att skapa den produkt som de vill ha. De får en flexibilitet. Tillämpningen av den här effektiva processen kan bana väg för ett lovande tillvägagångssätt där man selektivt tillverkar produkter med ett högt värde av polyetenskräp, säger Chuhua Jia, som forskar vid the Gene and Linda Voiland School of Chemical Engineering and Bioengineering, på universitetets hemsida.