Fordon

Norska försvaret skriver på lastbilsaffär - utan FMV

Försvarets stoppade lastbilsupphandling går in i en helt ny fas. Den norska försvarsmaterielorganisationen, FLO, går vidare och har i dag skrivit kontrakt med Rheinmetall MAN (RMMV) utan att vänta på svenska FMV.

- Norge har skrivit på i dag och vi har kommit överens med RMMV och FLO om att vi kan gå in i kontraktet senare under våren, säger Louise Wileen Bjarke, presschef på Försvarets materielverk, FMV, till Ny Teknik.

Dramat kring lastbilsupphandlingen, värderad till upp mot 20 miljarder kronor, är fyllt av juridiska turer. Bakgrunden är att den svenska regeringen år 2010 beslutade att norska regler skulle gälla i en svensk-norsk upphandling av tunga lastbilar till respektive lands försvar.

Efter att Volvo, Iveco och Mercedes i olika omgångar åkt ut stod prestigekampen slutligen mellan Scania och tyska MAN Rheinmetall och i slutet av 2013 utsågs MAN Rheinmetall till vinnare. Beslutet överklagades av Scania till förvaltningsrätten som då omedelbart stoppade upphandlingen. Denna överklagan drogs sedan tillbaka av Scania.

Då startade i stället Konkurrensverket ett ärende, som fortfarande pågår, mot FMV. Bland annat finns frågetecken kring om det undantag från LOU, Lagen om offentlig upphandling, som gjorts är korrekt.

- Vi avvaktar nu Konkurrensverkets utlåtande, säger Lousie Wileen Bjarke.

Tidsfristen för att FMV ska kunna gå med i avtalet är i ett första skede satt till den 31 maj i år. Detta kan komma att förlängas.