Fordon

Nasas nya plan kan flaxa med vingarna

Foto: Nasa
Foto: Nasa

Ett plan vars vingar kan förändras under flygning. Nasa senaste teknik innebär att man kan få effektivare – och snabbare flygplan.

Publicerad

Redan på 60-talet började man experimentera med adaptiva flygplansvingar. Man ville kunna ändra deras form för att på så sätt förändra luftmotstånd och hur planet betedde sig. Men ett problem som tekniken har dragits med är att det krävts tunga och skrymmande motorer och hydraulik.

Men detta kan snart vara ett problem som hör till historien.

Nasa, Boeing och företaget Area-I har i projektet Spanwise Adaptive Wing, SAW, tagit fram och testat en ny typ av material – en form av minnesmetall som kan förändra hur flygplansdesignen framöver ser ut.

Materialet byggs in i ställdon i flygplanet och kan böja vingarna utan att behöva förlita sig till motorer eller hydrauliska system. Istället styrs det hela genom att ändra temperaturerna i metallen. Enligt Nasa innebär den nya teknologin att man kan få ner systemeffekten med upp till 80 procent.

Under test med en prototyp har man nu kunnat visa att tekniken fungerar – och att den yttre delen av vingarna kan ändras mellan noll och plus/minus 70 grader.

– Vi ville se huruvida vi kan röra vingarna under flygning, kan vi kontrollera dem till de positioner vi vill för att få den aerodynamiska effekten vi är ute efter, säger Othmane Benafan, en av forskningsledarna inom SAW-projektet.

Fördelarna med att kunna vika vingarna är flera. För ett vanligt passagerarplan innebär det att planet går att kontrollera bättre – något som kan resultera att man minskar beroendet av andra tyngre delar av planet, såsom stjärtrodret. Följden av detta är att planen kan bli mer bränsleeffektiva samt att plan med större vingspann kan vika in vingarna när de ska kila in sig vid terminalerna. Därtill kan piloter anpassa vingarna för olika situationer – såsom starka vindar eller dylikt

Men den största potentialen i att kunna fälla vingar ligger i överljudshastigheter.

– Det finns stora fördelar, bland annat bär det kommer till att minska luftmotstånd, i att vinkla vingspetsarna neråt och kunna rida på vågen vid överljudsflygning. Genom vår forskning kan vi möjliggöra detta för nästa generation av överljudsplan, säger Matt Moholt som leder SAW-projektet.

Nästa set med tester är planerade till sommaren och då har man även siktet inställt på att få det att fungera på vingarna på ett F18-plan. Se testen i videon nedan.