Fordon

MyCopter vägvisare till flygande bil

En Personal Aerial Vehicle, PAV, från projektet My Copter.
En Personal Aerial Vehicle, PAV, från projektet My Copter.

Drömmen om att lyfta sig ur bilkön och flyga vidare utan trafikljus och andra hinder har kommit ett steg närmare med EU-projektet MyCopter.

Publicerad

3,4 miljoner euro fick ett antal högskolor och forskningsinstitut 2011 för ett fyraårigt projekt med syfte att studera möjligheten till flygande bilar. Snart ska erfarenheterna redovisas.

Navet i forskningsarbetet har legat vid tyska centrum för rymd och flygverksamhet, DLR. Men andra institut har deltagit, som Max Planck, KIT, universitetet i Liverpool Ecole Polytechnique i Lausanne är några.

- Har man bara tillräckligt med pengar är det ingen konst att bygga en flygande bil, säger professor Stefan Levedag vid DLR.

- Men den blir inte särskilt praktisk, fortsätter han. Det blir en väldigt dålig bil, och ett ännu sämre flygplan. Men tekniskt är det möjligt.

Svårigheterna ligger i att släppa iväg tusentals flygande bilister och samtidigt hålla uppe trafiksäkerheten.

En särskild styrteknik har utvecklats där föraren styr flygfarkosten på samma sätt som en bil. Med enbart rattstyrning har man fått lägga till ett antal styr- och reglerfunktioner som en icke flygutbildad bilförare annars inte skulle klara av.

Med fem timmars simulatorträning skulle det vara möjligt för en bilförare att ta bilen upp i luften och flyga.

Erfarenheterna från denna utveckling anser DLR kan komma vanliga flygfarkoster till del, speciellt då helikoptrar.

Schweizisk forskning har koncentrerat sig på datorstyrda system för att flygfarkosterna inte ska kollidera, och i nödfall hitta nödlandningsplatser. Men systemen har enbart testats i simulator, inte i riktiga helikoptrar.

- Ha tålamod, säger Stefan Levedag. Det här är än så länge grundforskning.

Bilen som blir en helikopter är ännu ljuv musik för framtiden. Vi har just börjat, säger Levedag.