Fordon

Mitsubishi lanserar V2X – nu kan elbilen driva huset

Mitsubishi ett tvåvägssystem där en laddbar bil kopplas samman med hus, andra bilar eller det fasta elnätet. Foto: Mitsubishi
Mitsubishi ett tvåvägssystem där en laddbar bil kopplas samman med hus, andra bilar eller det fasta elnätet. Foto: Mitsubishi

Teknik där elbilen integreras i el-infrastrukturen är hett. Nu presenterar Mitsubishi ett tvåvägssystem där en laddbar bil kopplas samman med hus, andra bilar eller det fasta elnätet.

Publicerad

I Europa står en genomsnittlig bil parkerad 92 procent av tiden. Men bara för att bilen står stilla behöver den inte vara oanvänd. Det är tanken bakom systemet V2X. Nissan och Renault har i flera olika pilotprojekt testat olika vehicle-to-grid-lösningar och Mitsubishi har tidigare haft en lösning på den japanska marknaden där bilen kan agera energireserv åt ett hus.

Nu kommer en mer fullödig lösning som även vi européer kommer att kunna använda. Mitsubishi kallar det hela för "Dendo Drive". Det innebär att de nu kommer att börja implementera teknik och systemlösningar som binder samman bilen med sin omvärld. Tekniken bygger på data från bland annat 190 000 Outlander laddhybrider och hur de används i dagligt bruk.

I Japan kommer ett nätverk av energistationer, så kallade "Dendo Drive Stations", att byggas hos återförsäljarna där bilar kan kopplas upp mot fastigheten samt eventuella sol- och batterianläggningar. Därtill kommer även privatpersoner nu kunna använda en liknande lösning.

För privatbrukaren kallas ekosystemet för Dendo Drive House (DDH) och där är tanken att bilen och hemmet tillsammans genererar, lagrar och delar på energin. Och genom detta blir bilen även en del av el-infrastrukturen.

Mitsubishi presenterade sitt koncept redan i våras på Genèvesalongen. Men nu är det alltså redo att kommersialiseras. DDH-systemet kommer att börja säljas under senare delen av 2019 i Japan och Europa och drar nytta av den V2X-kompabilitet som Outlander haft sedan ett par år tillbaka. 

För de som installerar DDH-lösningen så kommer det gå att ladda bilen direkt via solpaneler, men även att lagra den och föra tillbaka till huset. För de som har en batterianläggning i sin fastighet så kan denna växelverkan med bilens batteri för att maximera effektiviteten – samt som garant för att bilen alltid kan köra på solel. För de som inte har solpaneler finns det en attraktionskraft i att ladda hus och bil på de tider då elpriset är som lägst.

Fördelarna är minskade drivmedelskostnader, men även minskade elkostnader då batterireserverna kan användas. För de som bor i glesbygden kan det även vara en trygghet att veta att bilen kan driva hela hemmet vid strömavbrott.

Mitsubishi anger att de kommer att sälja DDH som en paketlösning. Men i dagsläget är det inte helt klart vad denna innehåller eller vad den kommer att kosta.