Fordon

Magnetkanonen tar form

En höghstighetskamera fångar det första provskottet med den nyinstallerade prototypkanonen. En lång serie tester på full effekt ska bli underlag till en kanon som är möjlig att ta i tjänst. Bakom projektilen syns en plasmaplym.
En höghstighetskamera fångar det första provskottet med den nyinstallerade prototypkanonen. En lång serie tester på full effekt ska bli underlag till en kanon som är möjlig att ta i tjänst. Bakom projektilen syns en plasmaplym.

Den amerikanska flottans utvecklingskontor har börjat göra praktiska prov med en "railgun", en magnetkanon som kan revolutionera livet på örlogsfartygen.

Publicerad

Kanonen är krutlös och använder i stället elektromagneter för att accelerera en projektil upp till 2500 meter i sekunden. Den når längre, 185 km, och slår hårdare än dagens kanoner, men en av de stora fördelarna är att framtida fartyg kan slippa ha stora mängder sprängämnen och granater ombord.

Den höga hastigheten gör att kanonen kan förlita sig på den kinetiska energin från solida projektiler. Den höga utgångshastigheten gör det möjligt att använda dessa vapen som skydd mot kryssningsrobotar.

Nu testas den första prototypen till en användbar magnetkanon av ingenjörer hos NSWCDD, Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, en utvecklingsavdelning för den amerikanska marinen. Det är den första av två apparater som levereras av BAE Systems, de första fabriksbyggda magnetkanonerna någonsin.

Testerna går upp till en anslagsenergi på 32 megajoule. NSWCDD vill ha en kanon som kan avfyra tio skott i minuten, men det kräver att NSWCDD kan utveckla kylsystem för både kanonen och strömförsörjningen.

Projektets första prototyp på 8 megajoule demonstrerades 2006. Det färdiga vapensystemet på 64 megajoule kan vara klart omkring 2020.

Futuristiskt vapen med lång historia

En "railgun" skickar kraftig elektrisk ström genom en ledande projektil via en tvådelad räls. Magnetfält accelererar projektilen. Metoden kräver stora strömstyrkor och avancerade material som klarar höga temperaturer.

Den ursprungliga uppfinningen gjordes i Frankrike 1918. Därefter har många fullskaliga försök gjorts, bland annat i Tyskland under andra världskriget. Magnetkanoner har också använts för vetenskapliga ändamål, och är en kandidat som tändare för fusionsreaktorer.