Fordon

Lastbilen styr sig själv 800 meter under marken

I Kristinebergsgruvan rullar en förarlös lastbil från Volvo genom det kompakta mörket. Så här funkar den.

Publicerad

Sedan några veckor rullar en förarlös Volvolastbil genom gångarna 800 meter ner i Kristinebergsgruvan en bit väster om Skellefteå. På förarplatsen sitter visserligen en säkerhetsförare, men vederbörandes uppgift är bara att gripa in om det autonoma systemet inte klarar situationen. Lastbilen kan rulla i kompakt mörker, och den rör sig med centimeterprecision i de trånga gångarna.

– Den kör redan mycket bättre än jag, säger Johan Tofeldt, projektledare för Volvos autonoma lastbilar.

Tiden i gruvan inleddes med att göra kartor. Gruvbolaget Bolidens erfarna chaufförer körde bilen på de områden där den sedan skulle klara sig själv. Sex lidarsensorer, alltså laserskannrar, registrerar vägen och den hastighet som bilen ska ha i olika avsnitt. Informationen skickas till en central enhet som sammanställer informationen. Det blir sedan en karta och uppgifter om maxhastigheten.

– Kartan skickas sedan ut till alla autonoma lastbilar som ska köra i området. När transportsystemet får en uppgift, som att flytta 50 000 ton malm till krossen, så skickar centralen ut information om vilka lastbilar som ska åka och vilken väg de ska ta, säger Johan Tofeldt.

Det är smalt i gruvgångarna och långt mellan platser där två bilar kan mötas. Men centralen räknar ut hur det ska ske och anpassar farten hos de autonoma bilarna så de möts på rätt sälle vid rätt tidpunkt. Lidarsensorerna har två uppgifter: Dels att sköta orienteringen, dels att sköta säkerheten. Om det dyker upp ett hinder, typ en människa, framför bilen så stannar den och står still tills hindret har flyttat sig. Flyttar sig inte hindret kallar bilen på hjälp. En särskild nedåtriktad sensor sitter under ”kepsen” och har till uppgift att varna för hål i vägbanan.

– Säkerhetsförarnas jobb är att ingripa manuellt i alla situationer vi inte kunnat förutse. Sedan matas situationen, och ingripandet, in i systemet så bilen kan lösa det själv nästa gång. Vi har inte haft några manuella ingrepp alls den senaste månaden, men vi är fortfarande i en förhållandevis enkel del av gruvan. Det blir fler utmaningar när vi börjar köra i de områden där Boliden har skarp produktion: hämta last längst ner i gruvan och tippa uppe vid krossen, och möta manuellt körda lastbilar på vägen, säger Johan Tofeldt.