Fordon

Larm om lös räls kom för flera månader sedan

Redan i augusti slog banarbetare larm om att rälsen mellan Centralen och Stockholm Södra satt löst, just där ett godståg spårade ur på tisdagsmorgonen. Och några veckor sedan lossnade rälsen helt.

Publicerad

Godståget spårade ur tidigt på morgonen och skadade ett par stöttor inuti tunneln. Inga människor skadades vid olyckan, och efter undersökningar har polisen avskrivit risken för ras.

Trafiken står helt still och det är oklart när den kan komma igång. Enligt en preliminär prognos från Trafikverket kan det norrgående spåret, som troligen är intakt, öppnas vid fyratiden i eftermiddag, med fortsatt stora förseningar. Det kan dock ta upp till en vecka eller mer innan även det skadade södergående spåret öppnas och trafiken blir normal. Störningarna i trafiken är redan stora och väntas bli större. Facebookgruppen Skjutsgruppen kan ge möjlighet till samåkning.

Frågan är nu om olyckan hade kunnat undvikas.

Redan i augusti slog banarbetare larm om att över 500 fästen som håller rälsen på plats, var lösa vid Getingmidjan – den högt trafikerade sträckan mellan Stockholm Södra och Stockholm Central där urspårningen skett.

Ulf Olofsson, professor på Kungliga Tekniska högskolan, som gjort fältstudier på sträckan, varnade också.

– Är det så att man behöver slå in femhundra infästningspunkter på en kilometer så säger det att man inte har kontroll på spåren längre. Till slut kan man ju få haveri. Katastrof om det blir problem där, sa han då till Sveriges Radio. (Läs aktuell kommentar av Ulf Olofsson här).

Och några veckor senare fick ett spår på sträckan akut stängas av helt då underhållspersonal av en slump upptäckt att rälsen var helt lös längs en sträcka på sex och en halv meter.

– Det hade absolut kunnat ske en urspårning, mitt i rusningstrafik. Och det hade stoppat all tågrörelse i hela Stockholm, både norr- och sörut från Centralen, sa Ludwig Löhman vid Trafikverkets entreprenör Infranord då till Radio P4 Stockholm.

Stefan Björkqvist, chef för den operativa ledningen vid Trafikverket, ser dock ännu inte att detta har haft betydelse för olyckan.

– Just nu ser vi ingen koppling till det. Jag har ingen information om den kopplingen överhuvudtaget. Just nu är vi där och besiktigar skadan. Utredningen få visa vad som är orsak till olyckan, säger han till Ny Teknik.

Tony Persson, enhetschef för underhåll Stockholm på Trafikverket, tonade i augusti ner riskerna.

– Vi tummar inte på säkerheten för resenärerna utan har det under kontroll, sa han då till DN.

Tony Persson upprepade detta på tisdagen – läs mer här.

Så sent som den 4 november hade Trafikverket ett pressmöte med anledning av larmet, för att "visa hur underhållet och säkerheten fungerar på de hårt belastade spåren i centrala Stockholm."

Och sedan tidigare är en debatt i riksdagen planerad till tisdagen, av samma anledning (debatten webbsänds här).

Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Anders Ygeman kopplar problemen till att regeringen dragit ner på järnvägsunderhållet med 286 miljoner för 2014. I en interpellation konstaterar han att en urspårning ”i närheten av Stockholms Central skulle förutom stora risker för passagerarnas säkerhet också innebära kraftiga störningar i tågtrafiken i stora delar av landet”.

Även miljöpartiets Mats Pertoft har skrivit en interpellation till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om problemen och fått svaret att det inte är någon fara, och att en större översyn ska göras först då Citybanan är färdig 2017.

Texten uppdateras under dagen.