Fordon

Laddar för explosion i svensk tågtunnel

Bild från ett fullskaleförsök som SP gjorde i Runehammartunneln i Norge 2003. Foto: SP
Bild från ett fullskaleförsök som SP gjorde i Runehammartunneln i Norge 2003. Foto: SP

Nästa vecka startar försök med fullskaliga bränder och explosioner i en järnvägstunnel utanför Arvika. Världsunikt, enligt arrangörerna.

Publicerad

Målet är att kartlägga brandutvecklingen och att undersöka hur man kan genomföra räddningsaktioner i trånga tunnlar efter bomber och bränder. Ett första mindre test sker nu på onsdag, och de närmaste veckorna väntar två fullskaliga experiment med bränder samt ett med en explosion.

- Vi kommer att mäta hur fort branden utvecklas, hur stor den blir, hur den sprids och hur varmt det blir. Det är genom den här typen av test vi kan ta reda på hur till exempel utrymning, tunnelskydd och räddningsinsatser bäst ska utformas, säger Anders Lönnermark på Sveriges tekniska forskningsinstitut SP i ett uttalande.

Projektets huvudaktörer är Mälardalens högskola, SP, Lunds tekniska högskola och Storstockholms brandförsvar.  Dessutom deltar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Högskolan i Gävle, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket och Stockholms Lokaltrafik, SL, som även bidrar med tåg.

Enligt arrangörerna är projektet världsunikt.

- Fullskaleförsöken är resurskrävande och få försök på tunnelbanevagnar har utförts internationellt, säger Anders Lönnermark.

Bränder under mark kan få betydligt allvarligare konsekvenser än en brand ute i det fria. Tunnelns tak tvingar eldslågorna att vika av och flammor, brandgaser och värme från det uppvärmda taket strålar mot personer och föremål i tunneln. Heta, giftiga brandgaser följer tunnelröret och kan skada eller döda personer i tunneln eller på underjordiska stationer.

Fakta: 16 olyckor under mark

1987-11-18 - Brand på tunnelbanestation, Kings Cross, London, England 
1994-12-10 - Brand i tåg, Eurotunnel, England – Frankrike 
1995-10-28 - Brand i tunnelbana, Baku, Azerbajdzjan
1997-06-02 - Brand i tunnelbana, T-centralen, Stockholm, Sverige 
2000-11-11 - Brand i bergbana, Kaprun, Österrike 
2003-02-18 - Brand i tunnelbana, Daegu, Sydkorea
2004-02-07 - Explosion, tunnelbana, Moskva, Ryssland 
2004-03-11 - Explosion, Tåg, Madrid, Spanien 
2005-05-16 - Brand i tunnelbana, Rinkeby, Stockholm, Sverige 
2005-07-07 - Explosioner, masstransportsystem, London, England 
2005-09-07 - Brand i tunnelbana, Simplon, Paris, Frankrike 
2006-03-24 - Brand under byggnation, Björnböletunneln, Sverige
2008-09-11 - Brand i tåg, Eurotunnel, England – Frankrike
2009-09-05 - Brand i arbetståg, Citybanan, T-centralen Stockholm, Sverige
2010-03-29 - Explosion, tunnelbana, Moskva, Ryssland 
2011-06-16 - Brand i tåg, Bergenbanan, Ulvik, Norge