Fordon

Kone: Rulltrappan åtgärdades inte i tid

Steget som brast i rulltrappan vid Flemingsbergs station. Här ligger steget upp och ner. Till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun
Steget som brast i rulltrappan vid Flemingsbergs station. Här ligger steget upp och ner. Till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun

Kones utredning av steghaveriet i rulltrappan vid Flemingsbergs station är färdig. Analysen lägger ett stort ansvar på ägaren, Huddinge kommun.

Publicerad

I morgonrusningen den 27 januari försvann plötsligt steget under en kvinna i den mittersta rulltrappan. Företaget Kone, som sköter underhållet av rulltrapporna vid stationen, har utrett steghaveriet och beskriver händelsen så här:

  1. Flera passagerare åker uppåt med rulltrappan
  2. Plötsligt brakar det till under kambordet som studsar uppåt
  3. Ett rulltrappssteg ”kommer ut som ett hål”
  4. Rulltrappan stoppas omedelbart av säkerhetskontakter

Haveriet bedöms bero på att ett steghjul brast högre upp i trappan och rullade ner till den nedre vändstationen, där den tumlade runt. Hjulet hamnade mellan två steg som just skulle räta ut sig och orsakade att de brast, varpå ett ”hål” kom ut under kambordet.

Som grundorsaker till haveriet anges främst trappans ålder och skick, samt att belastningen i dag är mycket större än vid installationsåret.

Men ett stort ansvar läggs också på ägaren till rulltrappan, Huddinge kommun, eftersom Kone hävdar att deras rekommendationer på åtgärder under flera år inte har säkerställts av ägaren i tid. Dessa rader är i rapporten markerade med både fetstil och understrykning.

Vilka rekommendationer Kone har lämnat framgår inte av utredningen. Malin Brant-Lundin, kommunikationschef på Kone, förtydligar att rekommendationerna har handlat om att byta ut hela rulltrapporna eller att byta ut alla steg. Enligt Lars Lantz, chef på gatu- och parkdriftavdelningen på Huddinge kommun, har Kone föreslagit ett totalt utbyte av rulltrapporna.

– Kommunen har dock genomfört årliga underhållsåtgärder, säger han.

Orsaken till att hela rulltrappan inte har bytts ut handlar om pengar. Förvaltningen anser sig helt enkelt inte ha fått en tillräcklig budget.

– Ett lägre budgetbelopp har erhållits för underhållsåtgärder, säger Lars Lantz.

Kone rekommenderar i sin rapport att alla tre rulltrappor vid Flemingsbergs station ska förses med elektronisk steghjulskontroll och stegutkastkontroll. Sådana installeras den här veckan.

Steghjulskontroll innebär att sensorer känner av och stoppar rulltrappan om ett hjul saknas. En stegutkastkontroll fungerar som en extra säkerhet genom att den kan upptäcka om ett steg har tappat båda sina hjul vid vändstationen och stoppa rulltrappan.

Eftersom det är Kone som utför underhållet på rulltrapporna vid pendeltågstationen har företaget i princip utrett sig självt i olycksundersökningen. Men Huddinge kommun har inga planer på att anlita en oberoende, tredje part för att undersöka orsaken till steghaveriet.

– Vi har fullt förtroende för Kone, som vi upplever som en seriös samarbetspartner, vilket gör att vi inte har något problem med att Kone genomfört utredningen av våra rulltrappor, säger Lars Lantz.

Ny Teknik har tidigare rapporterat om delvis motstridiga uppgifter om olycksorsaken från Huddinge kommun och Kone. Huddinge kommun uppgav först att haveriet delvis hade orsakats av att trappan hade använts när den stod stilla, vilket sedan Kone förnekade som en olycksorsak.

I Kones rapport framkommer sannolikt förklaringen till missförståndet. På sista sidan, där information redovisas till fastighetsägaren, står att en rulltrappa som har stängts av eller stoppats inte är en bra rulltrappa att gå i.

”En rulltrappa tål att man går i den, men belastningen på stegen ökar, jämfört med att man står still (äldre/slitna steg kan ta skada)". Användning under driftstopp anges dock inte som någon orsak till haveriet i Flemingsberg.

Rulltrapporna snart 30 år gamla

Rulltrapporna vid Flemingsbergs station tillverkades av företaget Orenstein & Koppel, som senare köptes av Kone. Trapporna installerades vid stationen år 1987. Enligt Kone har de passerat sin tekniska livslängd.