Fordon

Järnvägen väljer metod mot isade växlar

Kontaktytan mellan den geotermiska värmen och växeltungan. Foto: Pintsch Aben
Kontaktytan mellan den geotermiska värmen och växeltungan. Foto: Pintsch Aben
Testväxel i Grünberg
Testväxel i Grünberg
Principen för den geotermiska uppvärmningen.
Principen för den geotermiska uppvärmningen.

Efter fyra års praktiska prov har nu den tyska järnvägsmyndigheten godkänt en ny metod att hålla växlar isfria.

Publicerad

Idén att med värme från underjorden hålla järnvägsväxlar isfria började testas i Hamburgs hamn vintern 2010. Vintern därpå togs systemet i drift på ännu en provplats, och ett tredje system byggs för närvarande.

- Samtliga system har överträffat våra förväntningar, säger testledaren Damian Schink från ZAE Bayern som gör testet ihop med holländska Pintsch Aben.

Nu har tyska järnvägsmyndigheten godkänt systemet, vilket banar väg för vidareutveckling i kommersiell skala.

Metoden går ut på att upp till 100 meter djupa hål borras under växlarna. Rör med flytande koldioxid vid trycket 40 bar placeras i hålen. Värmen i djupet, mellan 6 - 10 °C, förångar koldioxiden som stiger uppåt.

I hålrum under växeltungan kondenseras gasen till vätska om temperaturen i luften är under fryspunkten, och vätskan rinner ner i röret igen utmed väggarna.

Denna så kallade termosifon sköter sig därmed själv. Processen avstannar om lufttemperaturen är över noll, och börjar automatiskt vid kallare väderlek.

En installation beräknas kosta 350000 kronor, men den kostnaden ska vara intjänad efter tio års drift jämfört med vad det kostar att värma växlar med el.

Deutsche Bahn värmer i dag 60000 växlar med el. Dessutom finns 12000 andra lokala växelvärmare hos privatbanor och spårvägar.