FORDON

”Jag blev lite förvånad” – lastbil på el kan bli billigare än med diesel

Lastbilar och bilar på motorväg
Även tunga transporter kan bli lönsamma med eldrift enligt en studie. Arkivbild.

Det kan vara billigare att köra tunga lastbilar på el än på diesel – trots de stora batterierna som krävs, visar en ny studie.

Publicerad Uppdaterad

Många har ansett att elektrifieringen av tunga transporter medför ökade kostnader för åkerierna – men nu visar forskning vid Chalmers att batteridrift ger likvärdiga kostnader och till och med kan vara ett billigare alternativ ställt mot diesel. 

– För några år sedan trodde man att det skulle vara svårt att elektrifiera långväga transporter kostnadseffektivt. På det sättet var vårt resultat lite nytt och jag blev själv förvånad över att det verkade så pass lovande, säger Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik vid institutionen för elektroteknik på Chalmers tekniska högskola, till Ny Teknik. 

Han har genomfört studien tillsammans med Anders Grauers, docent i reglerteknik vid institutionen för elektroteknik. Det är ett TripleF-projekt som finansieras av Trafikverket och har gjorts i samarbete med Volvo Trucks. 

Resultat beror på hur tung lasten är

Forskarna har tittat på ett scenario där tunga lastbilar kör mellan Helsingborg och Stockholm, och antagit kostnader som förväntas nås då ellastbilar produceras i större volymer, om cirka fem till tio år. De har jämfört ett stort samt ett litet batteri, och duon har räknat på två tänkbara priser för snabbladdningen: 0,17 euro per kWh respektive 0,40 euro per kWh (utan moms). 

– I många fall tror vi att det kommer att vara kostnadseffektivt att köra på el, men det beror också på hur tungt man lastar. Om man har ett stort batteri så reduceras lastförmåga eftersom fordonet inte får vara hur tungt som helst. Det sämsta fallet är om man har frekventa tunga transporter där man lastar till maximal vikt. Men för det företag som vi har tittat på så ser det lovande ut. Det stora batteriet har fördelen att du slipper dyr snabbladdning, men med det lilla batteriet får du mindre förlust av lastförmåga, säger Johannes Karlsson. 

Forskarna baserade sin modell på data från ett verkligt åkeri i Helsingborg, vars uppdrag och förutsättningar upplevdes som typiska för ett åkeri som kör långa sträckor. Det stora batteriet behövde bara laddas i företagets egna depåer, medan det mindre batteriet krävde snabbladdning på vägen. Men oavsett vilket alternativ som passar bäst så ska det inte förändra körningen för chauffören. 

– Vi har räknat med att snabbladdningen sker på rasten. Det är viktigt att man får till laddningen när lastbilen ändå står still, det så att man undviker att förlänga arbetsdagen, säger Johannes Karlsson. 

Tidigare studie

Forskarna förutsätter att kostnaden för service och underhåll är desamma oavsett om lastbilen går på el eller diesel. Ellastbilen kräver investering i laddningsutrustning för depån samt kostnaden för batterierna. I en tidigare studie har forskarna visat att man får igen investeringen i lastbilens batteri först vid minst 1 400 laddningar och urladdningar. Men den frekvensen överskrids av de flesta kommersiella fordon under deras livstid. När det kommer till dieselpriset så är det lågt satt, till 1,20 euro per liter utan moms. 

– Vi vill inte ha en för hög referensnivå, för då framstår man som överoptimistisk. Sedan ligger det många antaganden i botten – vissa gynnar el och vissa gynnar diesel, men just dieselpriset är satt lägre än vad du tankar för i dag, säger Johannes Karlsson. 

Han ser ljust på utvecklingen och tror att elektrifieringen kan skyndas på i takt med att man kommer upp i produktionsvolym, och ellastbilarna blir billigare. Artikeln Case Study of Cost-Effective Electrification of Long-Distance Line-Haul Trucks har publicerats i tidskriften Energies.

FAKTA

Studien

Forskarna har byggt en modell med hjälp av data från ett åkeri i Helsingborg.

De har jämfört två olika batteristorlekar och två olika priser på snabbladdning.

Slutsatsen är att en satsning på eldrift lönar sig även för tunga transporter, med undantag för lastbilar som oftast lastas upp till sin maximalt tillåtna fordonsvikt.

En tidigare studie har visat att en eldriven lastbil behöver laddas minst 1 400 gånger under sin livstid för att investeringen ska löna sig. De flesta kommersiella fordon överskrider dock den gränsen, enligt forskarna.

Den senaste studien har publicerats i tidskriften Energies.

Källa: Chalmers