Fordon

Hotellfartyg med rum för sjösjuka

Skrovform och u-formade tankar ska upphäva sjögången. Foto: Östensjö Rederi
Skrovform och u-formade tankar ska upphäva sjögången. Foto: Östensjö Rederi

800 personer ska kunna bo ombord på Edda Accommodations nya hotellfartyg som inte rullar när vågorna går höga.

Publicerad

Fartyget byggs just nu på ett av Hyundais varv i Sydkorea. Det blir 155 meter långt och har plats för 800 personer i en- eller tvåpersonershytter. Plats finns för rekreation med gym och simhallar, bastu, konferensrum etc samt 850 kvadratmeter kontorsyta.

Men det mest speciella med fartyget är ett system av u-formade tankar i botten och utmed sidorna av skrovet. I tankar finns vatten som sätts i rörelse i motfas mot vågorna som får fartyget att gunga. Styrningen av dessa motvågor regleras med luftventiler, vars öppning måste anpassas till den aktuella sjögången.

Tekniken har forskats fram vid norska Marintek, för skeppskonstruktionen svarar Salt Ship Design.

För att ytterligare kompensera för sjöhävningen är skrovet utformat så att för och akter ser nästan identiska ut.

Fartyget ska hyras ut till oljebolag som har offshoreanläggningar till havs. Ett hotellfartyg blir betydligt billigare än att bygga en hotellplattform.

Med hjälp av azimutpropellrar och GPS-satelliter håller sig fartyget kvar på den bestämda positionen. En 55,5 meter lång gångbro i teleskoputförande blir förbindelseled med produktionsplattformen.

Förutom finns en kran för lyft upp till 120 ton samt två mindre kranar. Lastutrymmet är 2000 kvadratmeter. Fartyget är klassat för tjänstgöring även i arktiska områden. Det ska vara klart att tas i bruk i juni 2015. Rederiet Östensjö har option på ytterligare ett liknande hotellfartyg.