Fordon

Het debatt om utsläppsmålet för fordon

Jens Holm. Foto: Jann Lipka
Jens Holm. Foto: Jann Lipka

-Det fanns en bred uppslutning kring en minskning av utsläppen från vägtransporterna med 80 procent. Men det partiet som ville minst vann, säger Jens Holm, Vänsterpartiet.

Publicerad

Vänsterpartiet är kritisk till att sex av de sju partierna i Miljömålsbredningen accepterar 70 procents minskning av utsläppen av de växthusgaser som kommer från fordonstrafiken fram till 2030, jämfört med nivån 2010.

Enligt Jens Holm, en av ledamöterna i den parlamentariska beredningen, fanns det under diskussionerna stöd i beredningen för målet att minska biltrafikutsläppen med 10 procent mer – med 80 procent fram till 2030. 

Den höga ambitionsnivån föreslogs ursprungligen i den statliga utredningen ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030” (från början Fossilfri fordonsflotta).

Jens Holm uppger för Ny Teknik att det var Moderaterna som ensamt förespråkade för den lägre ambitionen70 procent, ”eftersom man tyckte att 80 procent var en för tuff utmaning”. Han säger att de övriga Allianspartierna och Socialdemokraterna sedan hakade på M, vilket han säger att han djupt beklagar.

Moderaternas ledamot i Miljömålsberedningen Johan Hultberg säger i en kommentar till Holms kritik att man diskuterade en rad olika förslag när det gällde transportsektorn – och han poängterar att målet om en 70 procentig minskning av utsläppen gäller hela transportsektorn.

- Vi valde att gå fram med ett förslag som omfattar hela transportsektorn och det är ett väldigt ambitiöst förslag.

Men då ingår inte flyget, enligt Jens Holm, vilket V också har invändningar mot i sin kommande reservation.

Enligt Johan Hultberg har man inte inkluderat inrikesflyget, som Sverige har rådighet över, eftersom dess utsläpp ingår i handeln med utsläppsrätter.

Enligt Jens Holm står Vänsterpartiet dock bakom stora delar av Miljömålsberedningens slutbetänkande, som läggs fram i nästa vecka.