Fordon

Hägglunds nya mål: Sep på vanliga gator

Efter att Sep förlorade försvarsupphandlingen mot finska AMV letar nu BAE Systems Hägglunds efter möjligheter att använda tekniken civilt.Montage Jonas Askergren Foto Scanpix, Per Ågren
Efter att Sep förlorade försvarsupphandlingen mot finska AMV letar nu BAE Systems Hägglunds efter möjligheter att använda tekniken civilt.Montage Jonas Askergren Foto Scanpix, Per Ågren

Sep kan komma att användas civilt. BAE Systems Hägglunds letar nu efter räddningsplankor för den gröna tekniken i det militära pansarfordonet Sep. Samtidigt slåss man intensivt i domstol för den förlorade storordern från försvaret.

Publicerad

Ny Teknik kan i dag avslöja att Hägglunds jobbar intensivt med att försöka hitta civila tillämpningar för elhybridtekniken för tunga fordon, över 20 ton, som specialutvecklats för att driva Sep.

- Vi tittar på en rad olika lösningar för att återanvända Sep-tekniken i civila sammanhang, som i lastbilar och tunga specialfordon, säger Ola Thorén, informationschef på Hägglunds.

Exakt vilka affärsidéer som hägrar vill han inte yppa något om. Men enligt vad Ny Teknik erfar ser man bland annat över möjligheterna att få investeringsstöd av det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform och hos Energimyndigheten.

Tillsammans med Volvo Lastvagnar och programvaruföretaget Mecel i Göteborg söker man också 5,5 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla elektronikarkitekturen för framtida elhybridfordon.

Den samlade projektsumman uppgår till nära 12 miljoner kronor.

- Vi började att utveckla elhybridtekniken för nästan 15 år sedan och bedömer att vi ligger tre-fem år före andra aktörer på marknaden.

Enligt uppgift till Ny Teknik uppgår utvecklingskostnaden för eldrivlinan till en femtedel av de 1, 6 miljarder som totalt satsats på Sep, cirka 300 miljoner kronor.

Det var den 25 juni i somras som FMV, Försvarets materielverk, meddelade att man valt att köpa det finska terrängfordonet AMV från Patria, i stället för Hägglunds Sep. Detta trots att FMV satsat en miljard statliga försvarskronor på stridsfordonet.

Detta fick bolagsledningen att överklaga upphandlingen och varsla en tredjedel av all personal - sammanlagt 320 personer.

- Nu går vi en kräftgång i väntan på vad som ska ske under hösten, säger Tom Sundelin, vice ordförande i fackklubben för Sveriges Ingenjörer.

Tom Sundelin befarar att de som drabbas hårdast av sommarvarslet blir ingenjörer och andra som jobbar med konstruktion och utveckling.

- Vi har redan haft varsel under 2008 och 2009 och dragit ned på produktionssidan. Det nya varslet kommer därför att slå hårt mot konstruktions- och utvecklingssidan.

Målet om upphandlingen väntas komma upp till huvudförhandling i Länsrätten i oktober.