Fordon

Framgång för Nokia i patentstrid med Daimler

Foto: Gene J. Puskar AP/TT
Foto: Gene J. Puskar AP/TT

Den finländska telekomtillverkaren Nokia har vunnit en andra domstolsprövning i en serie tvister om licensavgifter för patent gällande den tyska biltillverkaren Daimler. Patenten gäller bland annat teknik för självkörande fordon.

Publicerad

Enligt en domstol i Mannheim, Tyskland, har Mercedestillverkaren Daimler inte gjort något försök att lösa dispyten med Nokia.

"En milstolpe", kommenterar Nokia beslutet.

Enligt Nokia har domstolen slagit fast att Daimler utan tillstånd har använt Nokias mobilteknik.

Daimler å sin sida planerar att överklaga beslutet.

Tvisten är en av flera mellan telekomtillverkare och bilindustrin om vilka licensavgifter som ska betalas för teknik som används för navigation, kommunikation och teknik för självkörande fordon.

I februari förlorade Nokia ett snarlikt mål. Ett tredje fall ska avgöras den 5 september.