Fordon

Förnybart för tunga fordon en "bergochdalbana"

'Det som först verkade vara en bra lösning var plötsligt inte det', säger Colin Campbell, chef för hälsa, säkerhet och miljö på norska Posten/Bring. Foto: Johan Kristensson
"Det som först verkade vara en bra lösning var plötsligt inte det", säger Colin Campbell, chef för hälsa, säkerhet och miljö på norska Posten/Bring. Foto: Johan Kristensson

Norska Posten/Bring har ett tufft mål för sin fordonsflotta – att endast använda sig av förnybara bränslen år 2025. Men företaget har redan kommit en bra bit sedan 2009.

Publicerad

Med 10 000 fordon i flottan och orsaken till en procent av Norges koldioxidutsläpp kan det verka som en tuff resa mot helt förnybara bränslen för norska Posten/Bring. Det har det också varit. Att veta vilken teknik som är värd att satsa på har utgjort huvudvärk för företaget.

- Det har varit en bergochdalbana de senaste tio åren. Det är knepigt att navigera inom en rad olika lösningar. Det som först verkade vara en bra teknik var plötsligt inte det, berättar Colin Campbell, chef för hälsa, säkerhet och miljö på Bring.

Målet är att enbart använda förnybara bränslen år 2025, det vill säga redan om sju år. Men Colin Campbell har orsak till optimism.

- Vi har redan minskat våra utsläpp med 43 procent sedan 2009 så vi har faktiskt kommit långt, säger han.

Den förnybara delen av flottan består i dag av 1 000 elektriska fordon, 130 biogasfordon och 470 biobränslediton. De har alla sina för- och nackdelar, konstaterar han, men sätter faktiskt hoppet till nyheten som presenterades i höstas, med 80 mils räckvidd. Bring har redan beställt ett exemplar.

- Tesla Semi kan verkligen bli en "game changer". Vi hoppas att den väcker marknaden, säger han.

Senare under ett panelsamtal var Colin Campbell dock tydlig med att en sådan räckvidd alls inte är en nödvändighet för att ellastbilar ska komma till nytta inom företaget.

- Många sträckor är betydligt kortare än så. Vi kan klara oss med mindre, sa han och poängterade att förarna ändå måste stanna och vila emellanåt.

Inom tunga transporter, där batteriernas tyngd ofta lyfts fram som en nackdel, ställer många hoppet till vätgas och bränsleceller i stället. Colin Campbell är inte negativt inställt till vätgastekniken men han ser ingen anledning att göra ingenting i väntan på den.

- Vi har kommit så långt inom batteritekniken nu. Vätgas är fortfarande både väldigt komplext och dyrt, säger han.

Han har också förståelse för att transformeringen inte enkelt låter sig göras. Som svar på påståendet att alla lastbilar i nordiska städer kommer att vara nollutsläppsfordon år 2025 konstaterar han att transportbranschen har små marginaler och att total ägandekostnad fortsätt kommer att vara tungan på vågen för många företag.

- Det kommer att krävas massproduktion och utbyggd service. Möjligheten att ställa om finns för vissa, men inte alla, säger han.